گزارش کار اموزی تولید نوشابه گاز دار 2800 تومان

گزارش کار اموزی تولید نوشابه گاز دار

تاريخ نوشابه اساساً به زماني بر مي گردد که بشر علاوه بر مصرف آب نوشيدني توانست موادي چون طعم دهنده ها و شيرين کننده ها به اب اضافه کند . اگر چه تاريخ پيدايش آن به درستي روشن نيست ولي تصور مي شود [...]

مشاهده و خرید
گزارش کاراموزی شركت مخابرات استان خراسان شمالي واحد توسعه و مهندسي 5200 تومان

گزارش کاراموزی شركت مخابرات استان خراسان شمالي واحد توسعه و مهندسي

در اين گزارش، نگاهي جامع به فيبر نوري و كاربردهاي آن خواهيم داشت. در حال حاضر تار نوري بدليل خصوصيات انتقال مناسب(عرض باند زياد، افت كم و …) جايگاه مهمي در شبكه هاي انتقال مخابراتي پيدا [...]

مشاهده و خرید