ضمن خدمت چیست ؟ نقش مدیران و معلمان در ضمن خدمت آموزش و پرورش

ضمن خدمت چیست ؟
به این مطلب امتیاز دهید

ضمن خدمت چیست ؟

در حوزه آموزش و پرورش ، معلمان نقش بسیار مهمی را در تربیت نسل جوان و آموزش و پرورش آنها بازی می‌کنند. در این راستا، ضمن خدمت معلمان به معنای انجام وظایف و مسئولیت‌های مرتبط با معلمی در حین خدمت آنها و یا قبل از شروع هر سال تحصیلی به دبیران آموزش‌هایی داد می شود که به آن ضمن خدمت دبیران و مدیران گفته می شود ، در مفهوم کلی تر “ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آموزشی می‌گویند که فرد پس از استخدام در سازمان مربوطه فرا می‌گیرد ، در این آموزش‌ها اهدافی دنبال میشود که اعم است از : آماده‌سازی افراد برای اجرای بهتر مهارت‌ها ومسئولیت‌ها به همراه بهبود توانایی‌ها” که به معلمان اجازه می‌دهد از تعطیلات خود برای ارائه خدمات تحصیلی به دانش‌آموزان در مناطقی با نیازهای پویا استفاده نمایند ، و اکثر کشورها این عمل به صورت دوره‌های محدود زمانی صورت می‌گیرد.

تعریف ضمن خدمت به زبان ساده

دوره ضمن خدمت همانطور که از اسمش پیداست در زمان خدمت دبیران مدیر مدارس و سایر کادر آموزشی در راستای توسعه مهارت های حرفه ای و نیز افزایش عملکرد تدریس با استفاده از آموزش روش های علمی و تربیتی جدید برگزار می شود. که هدف از آن ارتقا شایستگی های تخصصی معلم ها است.

هدف از ضمن خدمت به معلمان، ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش در مناطق با نیاز است و در عمل، معلمان با یادگیری تکنیک‌ها، روش‌ها و استراتژی‌های جدید، می‌توانند به ارتقاء سطح آموزش و پرورش در این مناطق کمک کنند.

همچنین، ضمن خدمت به معلمان، به معلمان امکان داده می‌شود تا مهارت‌های فنی و تجربی کافی برای تقویت ارتباطات اجتماعی با دانش‌آموزان و اقشار مختلف جامعه به دست آورند. در واقع، با کمک ضمن خدمت به معلمان، می‌توان به روابط خوب میان معلمان و دانش‌آموزان، کیفیت محتوای آموزش و پرورش، عملکرد مدارس و سایر دستگاه‌های آموزشی، روابط جامعه و دولت با آموزش و پرورش و به طور کلی به رونق آموزش و پرورش در کشور کمک کرد.

مانند سایر مفاهیمی که به علوم انسانی مربوط هستند، از «آموزش ضمن خدمت» نیز تعریف دقیق و یکسانی وجود ندارد. به بیان دیگر در کشورها و حتی سازمان‌های مختلف با توجه به گسترهٔ آموزش ضمن خدمت، تعاریف متفاوتی از این موضوع وجود دارد.

تعریف جان اِف. می در تعریف آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و پیوستهٔ استخدام‌شدگان از نظر دانش، مهارت‌ها و رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک می‌کند. به این ترتیب هدف از آموزش ضمن خدمت، ایجاد توانایی بیشتر تولید، افزایش کارایی در شغل کنونی و کسب شرایط بهتر برای دست یافتن به مقامات بالاتر می‌تواند باشد.

تعاریف بسیار دیگری نیز از آموزش ضمن خدمت ارائه شده‌است. از این تعاریف می‌توان نتیجه گرفت که آموزش ضمن خدمت به آن نوع آموزش اطلاق می‌شود که:

۱. پس از استخدام فرد در مؤسسه یا سازمان صورت می‌پذیرد.

۲. هدف و منظور از این آموزش، آماده‌سازی افراد برای اجرای بهینهٔ وظایف و مسئولیت‌های کاری است.

۳. این نوع آموزش‌ها عمدتاً در سه محور اساسی «توسعهٔ دانش، بهبود مهارتها و ایجاد یا تغییر نگرش‌ها» ارائه می‌شود.

۴. جهتگیری اصلی این آموزش‌ها، کارها یا وظایف مورد تصدی است.

انواع آموزش‌های ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت با توجه به ماهیت آموزش‌ها، مدت زمانی که برای آموزش در نظر گرفته می‌شود و نیز هدف و منظور از آموزش، متفاوت است. بر این پایه، آموزش ضمن خدمت به موارد زیر تقسیم می‌شود:

برپایهٔ زمان: کوتاه‌مدت – بلندمدت – ترکیبی
برپایهٔ هدف: توجیهی – بازآموزی – جبرانی – دانش‌افزایی
برپایهٔ ماهیت: ویژه – تخصصی
تاریخچهٔ آموزش ضمن خدمت
آموزش و پرورش نیروی انسانی در سازمان تا پیش از سده ۱۴ خورشیدی به صورت منظم و علمی مورد توجه نبوده‌است. با رشد سریع شهرها، بزرگتر شدن ادارات دولتی و پیچیده‌تر شدن اداره امور عمومی در اوایل سده ۱۴ خورشیدی، توجه به آموزش کارکنان مورد اهمیت قرار گرفت. نخستین نشانه‌های آموزش منظم نیروی انسانی در مکتب مدیریت علمی مشاهده می‌شود.

تا پس از جنگ جهانی دوم، در کشورهایی مانند انگلستان برنامه‌های آموزشی جامع و مناسبی برای کارکنان سازمان‌های دولتی وجود نداشت. لیکن پس از جنگ، اداره کل کارآموزی و آموزش وابسته به وزارت خزانه‌داری تأسیس شد و برنامه‌های آموزشی خود را برای حل مسائل مربوط به توسعه ملی آغاز نمود. چند سال بعد در فرانسه نیز برای اولی بار مرکز آموزش جدیدی به نام مدرسه ملی امور اداری تأسیس گردید. این مرکز به منظور ارتقاء کیفیت و کارایی نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی بر اجرای برنامه‌های آموزشی جامع همت گمارد. دولت آمریکا نیز در سال ۱۳۳۷ با تصویب اولین قانون در کنگره این کشور، راه را برای آموزش نیروی انسانی در بخش دولتی باز کرد.

آموزش ضمن خدمت در ایران

در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، آموزش ضمن خدمت به صورت شاگرد-استادی وجود داشته‌است، اما آموزش ضمن خدمت به صورت امروزی و به شیوه مؤسسه‌ای تا اواسط دههٔ ۱۳۱۰ مطرح نبوده‌است. در سال ۱۳۱۴ در راه‌آهن ایران مرکزی به نام «هنرستان فنی راه‌آهن» تأسیس شد.

آموزش ضمن خدمت در ایران

دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی در ایران نیز توجه دولت را به امر آموزش نیروی انسانی در بخش دولتی معطوف کرد. چنان‌که در تهیه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵، فصل جداگانه‌ای به امر آموزش کارکنان اختصاص داده شد. این اقدام نقطه آغازی در امر آموزش نیروی انسانی در سطح گسترده و منظم تلقی گردید. تأسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال ۱۳۴۸ و آغاز فعالتی‌های آموزشی این مرکز جهت آموزش گسترده و منظم در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، علاوه بر فراهم‌نمودن زمینه‌های آموزش کارکنان دولت، اهمیت موضوع را بیش از پیش آشکار نموده و راه را برای تجدید بنای نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی باز کرد.

در ایران دانشگاه فرهنگیان، توانمندسازی و ارتقای شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش از طریق آموزش‌های کوتاه‌مدت و تحصیلات تکمیلی را بر عهده دارد. یک میلیون معلم در آموزش و پرورش نیاز به بهسازی دارند و این کار در دانشگاه فرهنگیان زمینه‌ساز تحول در نظام آموزش و پرورش است. از دیرباز مراکر تربیت معلم محوری‌ترین پایگاه در امر آموزش و توانمندسازی معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش بوده‌اند. توسعه مهارت حرفه‌ای و توانمندی‌های علمی و تربیتی معلمان با ارتقای کیفی آموزش‌های ضمن خدمت و برنامه‌ریزی برای روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و تحصیلات تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش جزو سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش است.این مسئولیت بر عهده مرکز بهسازی منابع انسانی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان است.

معلمان در دوره های ضمن خدمت ثبت نام می کنند و با قبولی در آزمون پایانی این دوره ها رتبه خود را ارتقا می بخشند. ثبت نام کنندگان دوره های محتوای آموزشی دوره را در سامانه LMS.rayadars.com دریافت می نمایند. هر سال برای هر مبحث (تربیت، تربیت قرآنی، سیاسی اجتماعی، مشاوره) ۴ مرحله آزمون برگزار می شود و مجموع نمرات کسب شده در طول آزمون های میان دوره‌ای، قسمتی از نمره نهایی را تشکیل خواهند داد، لذا همه فراگیران باید در تمام آزمون ها شرکت نمایند تا بتوانند، نمره کامل دوره را دریافت کنند.

اهمیت آن در ایران

ایران کشوری بزرگ و نسبتاً پرجمعیت است که در حال حرکت به سوی پیشرفت است و از نیروی انسانی جوان بزرگی برخوردار است. ایران ساختار اداری بزرگی دارد و سطح سواد و دانش بسیاری از کارکنان این کشور در سطح مطلوبی نیست. همچنین بسیاری از افراد نیز ممکن است در شغلی غیرمرتبط با رشتهٔ تحصیلی‌شان مشغول تحصیل باشند. این موارد و موضوعات بسیار دیگری اهمیت فراوان آموزش ضمن خدمت را در ایران نشان می‌دهد.

ایران سال‌هاست برای رسیدن به پیشرفت و توسعه مطلوب در تکاپوست، یکی از اهداف راهبردی و بلندمدت مدیران بلندپایه این کشور، رهانمودن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی و اتکاء به درآمدهای غیرنفتی به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد و مؤثرترین ابزار توسعه می‌باشد. در این راستا آموزش نیروی انسانی و ارزیابی آثار آن بر افزایش عملکرد آنان، بسیار حایز اهمیت است. آموزش صحیح نیروی انسانی، ضمن اینکه در سطح سازمان‌های دولتی باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان می‌گردد زمینه‌های برخورد مناسبتر کارکنان با مراجعان را نیز فراهم می‌نماید. رابطه‌ای که در ایران هنوز از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. در این زمینه تاکنون پژوهش‌های کاربردی قابل توجهی انجام نگرفته‌است.

 

جدول لیست دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

 

 

ردیفنام دورهساعت دورهرشته شغلیسرفصل
۱تولید محتوای
الکترونیکی(e-contant)
۴۸مربی امور آموزشی، آموزگاری، دبیری، هنر آموزی،
مشاور تحصیلی، مدیریت واحد آموزشی
تولید محتوای الکترونیکی و ابزارهای آن، محتوای الکترونیکی و انواع آن، گرافیکی،
صوتی، تصویری، پی دی اف، اچ تی ام ال( استانداردهای تولید محتوا نرم افزارهای
تولید محتوا و کاربرد آنها مثل گرافیکی ضبط، ویرایش و میکس صدا، تصویر برداری و
فیلم برداری، تهیه انیمیشن) دوبعدی(ویرایش فیلم، انتشار محتوای الکترونیکی)
۲فناوری های نوین
آموزشی
۲۴کارشناس امور فوق برنامه، کارشناس برنامه ریزی
امور تربیتی، مدیر امور آموزشی، کارشناس سنجش
و ارزشیابی تحصیلی، کارشناس امور پژوهشی،
مسؤل امور آموزشی، کارشناس امور آموزشی، مربی
امور آموزشی، آموزگاری، دبیری، هنرآموزی، مربی
امور تربیتی مقطع ابتدایی، مربی امور تربیتی مقطع راهنمایی و متوسط، مربی امور تربیتی، مدیریت
واحد آموزشی، مشاور تحصیلی
فناوری های نوین آموزشی، تکنولوژی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت، ویژگی های اساسی
رویکردهای آموزشی معلم مدار دانش آموز مدار منبع مدار، نقش در آموزش رسانه های
نوین آموزشی ، طراحی سیستماتیک آموزشی
۳آموزش الکترونیکی۲۰کارشناس امور فوق برنامه، کاردان امور فوق برنامه،
کارشناس برنامه ریزی امور تربیتی، کاردان برنامه
ریزی امور تربیتی، مدیر امور آموزشی، مسؤل امور
آموزشی، کارشناس امور پژوهشی، کاردان امور
آموزشی، کاردان امور پژوهشی، کارشناس سنجش
و ارزشیابی تحصیلی، ناظر و راهنمای امور آموزشی،
کارشناس امور آموزشی، مربی امور آموزشی، مدیر
امور تربیت بدنی، مدیر امور فناوری اطلاعات
کارشناس امور فوق برنامه، کاردان امور فوق برنامه،
کارشناس برنامه ریزی امور تربیتی، کاردان برنامه
ریزی امور تربیتی، مدیر امور آموزشی، مسؤل امور
آموزشی، کارشناس امور پژوهشی، کاردان امور
آموزشی، کاردان امور پژوهشی، کارشناس سنجش
و ارزشیابی تحصیلی، ناظر و راهنمای امور آموزشی،
کارشناس امور آموزشی، مربی امور آموزشی، مدیر
امور تربیت بدنی، مدیر امور فناوری اطلاعات
۴فناوری اطلاعات و
ارتباطات در آموزش و
پرورش
۲۴کارشناس امور فوق برنامه، کارشناس برتامه ریزی
امور تربیتی، مدیر امور آموزشی، کارشناس امور
پژوهشی، کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی،
ناظر و راهنمای امور آموزشی، کارشناس امور
آموزشی، مدیریت واحد آموزشی، مشاور تحصیلی،
مربی امور تربیتی مقطع ابتدایی، مربی امور تربیتی
مقطع راهنمایی و متوسط، مربی امور تربیتی
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، مفهوم و اهمیت فناوری اطلاعات و
ارتباطات در آموزش و پرورش، مدل های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش،
تقویت کننده عوامل موثر در توسعه در آموزش و پرورش، مدل های توسعه فناوری
اطلاعات و ارتباطات در سطح مدرسه، توسعه برنامه های آموزشی با استفاده از فناوری
اطلاعات و ارتباطات، توسعه حرفه ای عوامل آموزشی مدرسه با استفاده از فناوری
اطلاعات و ارتباطات، عوامل بازدارنده موثر در توسعه در آموزش و پرورش
۵مدیریت سیستم
آموزش الکترونیکی
( metsy tenemeganam gninrael)
۲۴کارشناس امور آموزشی، مربی امور آموزشی، مدیر
امور آموزشی، آموزگاری، دبیری، هنرآموزی، مربی
امور تربیتی مقطع ابتدایی، مربی امور تربیتی مقطع
راهنمایی و متوسط، مربی امور تربیتی، مدیریت
واحد آموزشی، مشاور تحصیلی
مدیریت سیستم آموزش الکترونیکی، سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی، قابلیتهای
سیستم مدیریت یادگیری، سیستم مدیریت محتوای یادگیری، ویژگی های سیستم
مدیریت محتوای یادگیری، ارتباط میان دو سیستم
۶طراحی صفحات وب۳۲مربی امور آموزشی، مشاور تحصیلیطراحی صفحات وب، تاریخچه طراحی صفحات وب، اصول طراحی صفحات وب،
محدودیت ها و مزیت های صفحات وب، ابزارهای استاندارد طراحی صفحات وب،
دستورات، طراحی صفحات وب به کمک نرم افزار انتشار صفحه وب در اینترنت
۷طراح صفحات وب۴۲کارشناس آمار موضوعیطراحی صفحات وب قسمتهای مختلف، گونه های مختلف طراحی صفحات به کمک
توانایی های و نحوه ایجاد یک وب، ساماندهی صفحه با استفاده از جداول و لیست ها،
برقراری ارتباط با انواع فرم ها، مقدمه ای بر طریقه نصب و راه اندازی انواع تغییرها و
طریقه ایجاد پایگاه اطلاعاتی در انواع دستورالعمل ها در
۸نرم افزار تخصصی
splus
۲۰کارشناس آمار موضوعیشنایی با نرم افزار، اهمیت و ضرورت استفاده از نرم افزارهای آماری چیست، مهمترین
مزیتهای نرم افزاری، داشتن سلسله روشهای کامل برای تحلیل سریهای زمانی، ارائه
چندین روش جهت بررسی داده های گمشده و همچنین ارائه روشهای قوی آماری جهت
معتبر و قابل اطمینان تر، ساختن برآوردها، قابلیت نمایش و آنالیز مجموعه بزرگی از داده
ها، داشتن محیط گرافیکی قوی و همچنین مدلهای ژئوگرافیکی، با توانایی رسم نقشه
های
۹مدرسه مجازی۱۶مدیریت واحد آموزشی، مشاور تحصیلیمدرسه مجازی، مفاهیم اساسی و ویژگی های مدرسه مجازی، ساختار اصول و اهداف
مدرسه مجازی، زیر ساخت ها و عوامل موثر در شکل گیری و توسعه مدارس مجازی،
راهبردها و راهکارهای اثربخش در حل مسائل و مشکلات مدارس مجازی، موانع و چالش
های توسعه مدارس مجازی در ایران، تجربه های موفق مدارس مجازی در چند کشور
توسعه یافته و در حال توسعه
۱۰آموزش مجازی۲۴کارشناس امور فوق برنامه، کارشناس برتامه ریزی
امور تربیتی، کارشناس سنجش و ارزشیابی
تحصیلی، مسؤل امور آموزشی، ناظر و راهنمای امور
آموزشی، کارشناس امور آموزشی، مربی امور
آموزشی، مدیر امور آموزشی
آموزش مجازی، مفهوم آموزش از راه دور، مفهوم آموزش الکترونیکی و انواع آن، مفاهیم
اساسی و ضرورت توسعه آموزش مجازی، ویژگی های آموزش مجازی، نقش آموزش
مجازی در دگرگون سازی فرآیند یاددهی و یادگیری، وجه تشابه و افتراق آموزش مجازی
با آموزش سنتی، سیر تحول و دور نمای آموزش مجازی، آموزش مجازی در چند کشور
توسعه یافته و در حال توسعه، موانع و چالشهای توسعه آموزش مجازی، زیر ساخت های
آموزش مجازی
۱۱ارزشیابی آموزش های
مجازی و الکترونیک
۱۶کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی، کاردان
سنجش و ارزشیابی تحصیلی
ارزشیابی آموزش های مجازی و الکترونیک، مفهوم اهمیت و ضرورت ارزشیابی آموزش
های مجازی و الکترونیک، راهبردهای ارزشیابی آموزش های مجازی و الکترونیک، فرآیند
ارزشیابی آموزش های مجازی و الکترونیک، ضوابط و مقررات ارزشیابی آموزش های
مجازی و الکترونیک، روش های ارزشیابی آموزش های مجازی و الکترونیک، پیش
بایست ها و زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آموزش های مجازی و
الکترونیک، شرایط و امکانات اجرای آزمون های مجازی و الکترونیک
۱۲مراقب بهداشت، مربی بهداشت مدارسدر برنامه های سلامت مدارس، اهمیت و ضرورت برنامه های سلامت مدارس با رویکرد
شیوه های نصب و اجرای نرم افزار شناسه سلامت، ثبت و استخراج داده های شناسنامه
سلامت، سیستم های جانبی در ثبت برنامه های سلامت
۱۳فناوری اطلاعات و
ارتباطات در آموزش و
پرورش
۲۴همه رشته های شغلیفناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، مدل توسعه فناوری اطلاعات و
ارتباطات، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح مدرسه، برنامه درسی فناوری
اطلاعات و ارتباطات برای دانش آموزان متوسط، توسعه حرفه ای معلمان، یک نقشه و
برنامه کار برای برنامه درسی و توسعه و بالندگی معلم
۱۴کارشناس آمار موضوعیبانک های اطلاعاتی، نصب و سازه های اطلاعاتی، مدیریت بانک اطلاعاتی، حفاظت و
امنیت اطلاعات، پردازش و بازیابی اطلاعات، مفاهیم قدرت سرویس دهی ،بکارگیری در
اینترنت و اینترانت، گونه های مختلف
۱۵برنامه نویسی مقدماتیکارشناس آمار موضوعیبرنامه نویسی مقدماتی، توانایی شناخت بانک اطلاعاتی، تعاریف بانک اطلاعاتی، میدان،
رکورد، فایل اطلاعاتی و وظایف طراحی بانک اطلاعی، روشهای مختلف جهت کار در
محیط، آشنایی با منوها و گزینه های مختلف در توانایی ایجاد و افزون اطلاعات به بانک
اطلاعاتی، نحوه ایجاد یک فایل بانک اطلاعاتی، فرمان فرمان، مفهوم ناحیه کاری توانایی و تست در بانک های اطلاعاتی، تعیین محدوده فرمانها، حذف رکورد
۱۶برنامه نویسی پیشرفته۴۴کارشناس آمار موضوعیبرنامه نویسی پیشرفته، آشنایی با مفاهیم ناحیه کاری، فرمانها، تابع، نحوه برقراری
ارتباط با استفاده از فرمان، نحوه ادغام دو بانک اطلاعاتی با یکدیگر، برنامه
نویسی در محیط و فرمانهای ورودی، ایجاد یک فایل برنامه ای با فرمان، کلیدهای قابل
استفاده در ویراستار و غیره، توانایی کار با زیر برنامه ها و آرایه ها، مفهوم آرایه، مفاهیم ریز برنامه و توابع عددی و غیره
۱۷آموزش مجازی۲۴کارشناس امور فوق برنامه، کارشناس برنامه ریزی
امور تربیتی، کارشناس سنجش و ارزشیابی
تحصیلی، مسول امور آموزشی، ناظر و راهنمای امور
آموزشی، کارشناس امور
آموزش مجازی، مفهوم آموزش از راه دور، مفهوم آموزش الکترونیکی و انواع آن، مفاهیم
اساسی و ضرورت توسعه آموزش مجازی، ویژگی های آموزش مجازی، نقش آموزش
مجازی در دگرگون سازی فرایند یاددهی و یادگیری، وجه تشابه و افتراق، آموزش مجازی
با آموزش های سنتی، سیرتحول تاریخی و دورنمای آموزش مجازی در چند کشور توسعه
یافته و در حال توسعه، موانع و چالشهای توسعه آموزش مجازی، زیر ساختهای آموزش
مجازی
۱۸آموزش الکترونیکی e-learning۲۴کارشناس امور فوق برنامه، کارشناس برنامه ریزی
امور تربیتی، کارشناس سنجش و ارزشیابی
تحصیلی، کارشناس امور آموزشی، مربی امور
آموزشی، ناظر و راهنمای امور آموزشی، مدیر امور
آموزشی، آموزگاری، دبیری، هنرآموزی، مربی امور
تربیتی مقطع ابتدایی، مربی امور تربیتی مقطع
راهنمایی و متوسط، مربی امور تربیتی، مربی
بهداشت مدارس، مشاور تحصیلی، مراقب بهداشت
آموزش الکترونیکی، آموزش الکترونیکی چیست، مروری بر وضعیت فعلی آموزش
الکرونیکی در تعدادی از کشورهای جهان، سیستم های آموزش الکترونیکی، روشهای
آموزش الکترونیکی، استانداردهای آموزش الکترونیکی، محتوای آموزش الکترونیکی مزایا
و معایب آموزش الکترونیکی

شرکت در دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان اجباری است؟!

شرکت در دوره‌های ضمن خدمت برای معلمان اجباری نیست ??‍?. اما برای بهبود فرآیند سازماندهی سالانه معلمان و کسب نتایج بهتر، پیشنهاد می‌شود که در برخی از دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان ثبت نام کنید. همچنین برای ارزیابی سالانه معلمان و شرکت در طرح رتبه‌بندی معلمان، شرکت در دوره‌های ضمن خدمت ضروری است.

به عبارت دیگر با اینکه شرکت در دوره‌های ضمن‌خدمت فرهنگیان اجباری نیست ولی عدم حضور در این دوره‌ها و یا عدم قبولی در آزمون‌های ضمن خدمت، منجر به از دست دادن برخی امتیازها می‌شود. ?

نکات حائز اهمیت راجب دوره ضمن خدمت

  • هر ساعت کارکرد، نیم امتیاز به دنبال دارد ⏰.
  • حداکثر تعداد ساعات قابل اعمال در حکم کارگزینی ۱۰۰۰ ساعت، به معنای ۵۰۰ امتیاز است.
  • هر سال، حداکثر ۲۵۰ تا ۳۰۰ ساعت برای سازماندهی قابل اعمال است.
  • هر چند ساعتی که داشته باشید، در حکم قابل اعمال است.
  • برای ارزشیابی، هر سال نیاز به ۴۰ ساعت است.
  • این امتیاز تنها در پایان سال، یعنی در حکم فروردین، به حق شاغل اعمال می‌شود.
  • برای اعمال رتبه‌بندی حرفه‌ای (پایه، ارشد، خبره، عالی)، به ترتیب نیاز به ۱۸۰، ۱۵۰، ۱۲۰، ۱۰۰ ساعت بین دوره‌ها است.این فرایند به صورت سیستمی انجام می‌شود؛ به این معنی که در پایان سال، سیستم کارگزینی، ضمن خدمت‌ها را از سامانه LTMS دریافت و اعمال می‌کند، بنابراین نیازی به مراجعه حضوری نیست.

مزایا شرکت در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

از مزایای دوره‌های ضمن خدمت مجازی فرهنگیان افزایش حقوق فرهنگیان است که پایان هر سال کارگزینی ادارات آموزش و پرورش ، گزارش ضمن خدمت را از سایت ltms دریافت و در فیش حقوقی فرهنگیان اعمال می کند. در واقع هر یک ساعت ضمن خدمت ، شامل نیم امتیاز است که در حق شاغل و در حکم کارگزینی محاسبه می گردد که افزایش حقوق را در پی دارد.

دوره ضمن خدمت فرهنگیان

البته که هدف اصلی برگزاری این دوره برای افزایش دانش و مهارت فرهنگیان است، اما برخی از معلمان به منظور افزایش حقوق خود در این دوره‌ها شرکت می‌کنند که اصلا کار درستی نیست !

مقدار افزایش حقوق برای شرکت در ضمن خدمت

حداکثر ساعات قابل اعمال در حکم کارگزینی ۱۰۰۰ ساعت یعنی ۵۰۰ امتیاز است که با زیاد شدن سابقه کار ، افزایش می یابد.

در صورتی که شما هم جزو این دسته از معلمان هستید، لازم است بدانید هر ساعت ضمن خدمت، نیم امتیاز دارد. بنابراین برای کسب ۵۰۰ امتیاز، به گذراندن ۱۰۰۰ ساعت دورۀ ضمن خدمت نیاز خواهید داشت. این افزایش حقوق، بر اساس رتبۀ معلم، بین ۱۵۰ تا ۳۸۰ هزار تومان خواهد بود، که البته مبلغ بسیار ناچیزی است.

به این دسته از معلمان پیشنهاد می‌کنیم که از روش‌های دیگری برای افزایش حقوق خود استفاده کنند. یکی از این روش‌ها کسب درآمد از تدریس خصوصی است. درآمد تدریس خصوصی می‌تواند به مراتب بیشتر از تدریس در مدارس و حتی دانشگاه‌ها باشد.

همۀ ما، معلمان خصوصی بسیاری را می‌شناسیم که درآمد ماهانۀ آن‌ها از درآمد یک عضو هیأت علمی دانشگاه‌ نیز بیشتر است.

اطلاعات بیشتر ...

پاسخ دهید