آموزش ساخت فاکتور فروش ساده در اکسل (فرمول نویسی)

آموزش فرمول نویسی و ساخت فاکتور فروش ساده در اکسل

آموزش فرمول نویسی و ساخت فاکتور فروش ساده در اکسل

ما در این آموزش قصد داریم به شما آموزش دهیم تا بتوانید یک فاکتور ساده اکسل بسازید و یک فرمول نویسی مبتدی داشته باشید که در آن مبلغ جمع ردیف (قیمت واحد * تعداد) فرمول نویسی می شود و سپس جمع کل ردیف ها محاسبه می شود .

در صورتی که نیاز به فاکتور پیشرفته آماده اکسل دارید ما نمونه های فرمول نویسی شده آن را در سایت داریم که میتوانید از لینک زیر به آن دسترسی داشته باشید:

فایل اکسل فاکتور فروش رسمی پیشرفته

پاسخ دهید