دانلود کتاب هفت کشور یا صورالاقالیم اثر منوچهر ستوده

دانلود کتاب هفت کشور یا صورالاقالیم نویسنده: مؤلف ناشناخته (قرن  ٨  ق) به تصحیح: منوچهر ستوده «هفت کشور یا صور الأقالیم»، کتابى است در جغرافیاى عمومى همراه با عجایب عالم که در سال  ٧۴٨ ق به دست مؤلفى ناشناخته براى امیر مبارزالدین محمد ( ٧۵٩ -  ٧١٣ ) از سلاطین آل‏ مظفر نوشته شده است. در ابتداى کتاب مقدمه […]

دانلود pdf کتاب راهگشایان حاکمیت تورک بر ایران زمین

pdf کتاب راهگشایان حاکمیت تورک بر ایران زمین نویسنده امیر حسین خنجی دانلود pdf کتاب راهگشایان حاکمیت تورک بر ایران زمین اثر امیر حسین خنجی در این کتاب دربارۀ پیدا آمدن سلطان محمود غزنوی و سپس سلطان شدن پسرش مسعود سخن گفته شده است ؛ تا رسیده بە آنجا که با پراکنده شدنِ جماعات تورکِ […]

دانلود pdfکتاب دیالکتیک در گاتها و مثنوی مولوی

دانلود کتاب دیالکتیک در گاتها و مثنوی مولوی گاتها ، سرودهای زرتشت را باید شناخت ، و به ژرفی شناخت ، و اثر و ردّ پای آنرا در فرهنگ ایرانی و مکاتب گوناگونی که از ایران برخاسته است دریافت . گاتها سرودۀ اشو زرتشت پیام آور بزرگ ایرانی در بردارندۀ فرزان بس ژرف و گرانبهایی […]

دانلود pdf کتاب ایرانیان در کتاب مقدس اثر الن هانتزینگر

دانلود کتاب ایرانیان در کتاب مقدس محور و موضوع این کتاب درباره پارس‌ها در کتاب مقدس انجیل و تورات نویسنده: الن هانتزینگر بشارت تندرستی عیسی در چین توسط آلوهپن که یک ایرانی بود، حضور سه مغ زرتشتی بر بالین عیسی به هنگام تولد و زندگانی تنی چند از پیامبران بنی اسرائیل چون دانیال و عزرا […]