اقدام پژوهی نحوه برقراری ارتباط 2300 تومان

اقدام پژوهی نحوه برقراری ارتباط

آموزش و پرورش فرایندی ارتباطی است. پایه های هر ارتباط را زبان تشکیل می دهد. زبان تنها وسیلة مۆثر در فرایند آموزش و پرورش است. بدون زبان ارتباطی میان افراد جامعه بر قرار نمی شود و بدون ارتباط [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی مد گرایی و فرهنگ بیگانه 2300 تومان

اقدام پژوهی مد گرایی و فرهنگ بیگانه

رشد و گسترش شبکه های بین المللی اطلاع رسانی (ماهواره و اینترنت ) ،عملا زمینه دست یابی مردم به اطلاعات فراوان و متنوع را امکان پذیر کرده است . رسانه های خارجی با در هم شکستن مرزهای سنی و جنسی و با [...]

مشاهده و خرید
دانلود رایگان دوره تسلط ذهن بر جسم -سلامتی درون ماست عباس منش 29000 تومان

دانلود رایگان دوره تسلط ذهن بر جسم -سلامتی درون ماست عباس منش

دانلود دوره تسلط ذهن بر جسم یا سلامتی درون ماست از گروه تحقیقاتی عباس منش این دوره شامل توضیحات رابطه میان جسم و ذهن است که از رابطه قوی فوق العاده بالایی برخوردارند . شما می توانید این محصول را [...]

مشاهده و خرید