پایان نامه زبان و ادبیات فارسی جلوه های اهورایی و اهریمنی در شاهنامه فردوسی

<span>پایان نامه زبان و ادبیات فارسی جلوه های اهورایی و اهریمنی در شاهنامه فردوسی</span>

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

نوع فایل:پایان نامه تاریخ و ادبیات

قیمت: 19500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
19500 تومان – خرید

دانشکده ي علوم انسانی

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد .A.M

گرایش : زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

جلوه های اهورا یی و اهریمنی در شاهنامه فردوسی

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

چکیده…………………………………… ۱

 مقدّمه………………………………….. ۲

فصل اول : کلیات پژوهــش

طرح مسئله

ضرورت و اهمیّت موضوع

پیشینه­ی پژوهش

هدف تحقيق و ضرورت آن

سوالات

روش تحقیق

فصل دوم:  مفاهيم كلّي در شاهنامه ي فردوسي

اهورا مزدا ……………………………… ۳

سروشّ……………………………………. ۵

فرّ……………………………………… ۸

عقل و خرد ………………………………. ۱۳

سيمرغ…………………………………… ۱۸

آتش…………………………………….. ۲۷

اهريمن………………………………….. ۳۳

ا‍ژدها…………………………………… ۳۷

نفس…………………………………….. ۴۱

فصل سوم : جلوه هاي اهورايي در شاهنامه ي فردوسي

كيومرث………………………………….. ۴۴

هوشنگ…………………………………… ۴۷

طهمورث………………………………….. ۵۱

كاوه……………………………………. ۵۴

فرانك…………………………………… ۵۷

فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه

فريدون………………………………….. ۵۹

ايرج……………………………………. ۶۵

منوچهر………………………………….. ۶۹

سام…………………………………….. ۷۳

رودابه………………………………….. ۷۹

اغريرث………………………………….. ۸۴

تهمينه………………………………….. ۸۷

رستم……………………………………. ۹۲

كيقباد………………………………….. ۱۱۲

سهراب…………………………………… ۱۱۷

گودرز…………………………………… ۱۲۶

سياوش…………………………………… ۱۳۰

فرنگيس………………………………….. ۱۴۶

گيو…………………………………….. ۱۵۲

منيژه…………………………………… ۱۵۸

كيخسرو………………………………….. ۱۶۲

فرامرز………………………………….. ۱۷۵

گشتاسپ …………………………………. ۱۷۹

زرتشت…………………………………… ۱۸۶

زرير……………………………………. ۱۹۰

پشوتن…………………………………… ۱۹۵

كتايون………………………………….. ۱۹۸

داراب…………………………………… ۲۰۰

اردشير بابكان……………………………. ۲۰۳

شاپور اورمزد ( ذوالاكتاف)………………….. ۲۰۷

 

فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه

 

بهرام گور……………………………….. ۲۱۱

كسري انوشيروان…………………………… ۲۲۵

بوذرجمهر………………………………… ۲۳۸

يزدگرد………………………………….. ۲۴۴

رستم و فرخزاد هرمزد………………………. ۲۴۷

شهران گراز………………………………. ۲۴۷

فصل چهارم : جاوه هاي اهريمني در شاهنامه ي فردوسي

ابليس…………………………………… ۲۵۰

ضحاك……………………………………. ۲۵۳  تور ۲۵۶

سلم…………………………………….. ۲۵۹

پشنگ……………………………………. ۲۶۱

افراسياب………………………………… ۲۶۵

ديو سپيد………………………………… ۲۷۰

زن جادوگر ………………………………. ۲۷۱

شاه مازندران…………………………….. ۲۷۲

هومان…………………………………… ۲۷۵

سودابه………………………………….. ۲۷۸

گرسيوز………………………………….. ۲۸۰

كافور مردمخوار…………………………… ۲۸۲

بازور جادو………………………………. ۲۸۴

خاقان چين……………………………….. ۲۸۵

اكوان ديو……………………………….. ۲۸۹

بيدرفش………………………………….. ۲۹۲

ارجاسپ………………………………….. ۲۹۳

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شغاد……………………………………. ۲۹۹

بهمن اسفنديار……………………………. ۳۰۳

ماهيار و جانوشيار………………………… ۳۰۶

خواهر بهمن………………………………. ۳۰۷

مزدك……………………………………. ۳۰۹  نوشزاد  ۳۱۳

فرايين ( گراز)…………………………… ۳۱۴

ماهوي…………………………………… ۳۱۵

فصل پنجم : جلوه هاي اهورايي و اهريمني ( جلوه هاي دوگانه)

جمشيد…………………………………… ۳۱۶

كيكاوس………………………………….. ۳۱۹

پيران…………………………………… ۳۲۹

اسفنديار………………………………… ۳۳۷

هماي چهر زاد…………………………….. ۳۴۵

نتيجه ………………………………….. ۳۴۸

منابع و مآخذ…………………………….. ۳۴۹

چكيده ي انگليسي 

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات367
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشدارد

پاسخ دهید