ارائه شيوه هاي كاربردي در شيوه هاي الگو پذيري دختران از حضرت زهرا 3200 تومان

ارائه شيوه هاي كاربردي در شيوه هاي الگو پذيري دختران از حضرت زهرا

چکیده الگوهاي ماندگار حضرت زهرا براي ساير ملل و اعصار چه مي‌باشد و چه عواملي باعث جاودانگي اين الگوها شده است؟ حضرت زهرا (س) براي همه اعصار و همه نسلها الگوها و آموزه‌هاي عبادي، اخلاقي، رفتاري، [...]

مشاهده و خرید