پایان نامه حسابداری با عنوان : تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

<span>پایان نامه حسابداری با عنوان : تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس</span>

دسته بندی:

نوع فایل:

قیمت: 5500 تومان

قابلیت ویرایش: ندارد

تعداد نمایش: 1740 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 جولای 2017

به روز رسانی در: 12 سپتامبر 2017

امتیاز: 0/5 - بدون رای

کد محصول: KFP-3152-D

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5500 تومان – خرید

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد ۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی
۷۱۶۷ تا ۷۱۶۱ مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز ، ۷۰۰۰ و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون و در سطح معنی داری ۰۰ درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب ) مجزوراتا ) ۲هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری ۰۰ درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش
نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود و معیارهای اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و در نهایت کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ضعیف اما معنی داری وجود دارد. به صورتی که با افزایش متغیرهای کنترل شامل جریان های نقدی استاندارد شده، شاخص زیان، شاخص درآمد و اندازه شرکت به مدل، همبستگی بین مدیریت سود و
۰ افزایش می یابد.

0/5 ( 0 نظر )

پاسخ دهید