پایان نامه بررسي اصول و مبانی حسابداری صنعتی و کلیات آن در علم حسابداری

<span>پایان نامه بررسي اصول و مبانی حسابداری صنعتی و کلیات آن در علم حسابداری</span>

دسته بندی: حسابداری

نوع فایل:پایان نامه حسابداری

قیمت: 14500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
14500 تومان – خرید

پایان نامه بررسي اصول و مبانی حسابداری صنعتی

در این پایان نامه رشته حسابداری که به بررسی اصول و مبانی حسابداری صنعتی می‌پردازیم این طور آمده است :تنوع شرکتها وگوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي درپهنه جهان دانش وحرفه حسابداري را برآن داشته تا در قالب مباني واصول عمومي راه حل هاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون به نحوي فراهم آوردكه صورتهاي مالي شرکتها تصوير گوياتري ازنتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. ازطرفي فعاليتهاي شرکتها دركشورهاي مختلف دربستري ازاوضاع واحوال اقتصادي واجتماعي ودرمحدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل به نوبه خود جستجو و يافتن راه حل مناسب ومطلوب رادرمحدوده راه حلهاي متعارف درسطح بين المللي الزامي كرده است. حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده رشته ای از حسابداری مدیریت است که مربوط میشود به تنظیم بودجه و تعیین هزینه های استاندارد و هزینه های واقعی عملیات و هزینه مراحل تولید و دوایر یا محصولات و تجزیه انحرافات و تعیین سودآوری یا مصرف وجوه اجتماعی .برای رسیدن به این هدفها ، حسابها طبقه بندی ، ثبت ، تجزیه و تحلیل و تفسیر می شوند تا ارتباط هر هزینه با مراحل تولید و توزیع کالا و خدمات مشخص شود .

در این پروژه به تفصیل در مورد نحوه ي حسابداری صنعتی خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده: ۱
کلمات کلیدی …۱
فصل اول: کلیات تحقیق
اهميت حسابداري بهاي تمام شده
بیان مسئله.. ..۴
مقايسه جايگاه حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده در موسسات توليدي …..۴
طبقه‌بندي هزينه‌ها چگونه‌است ..۵
۱- منظور از طبقه‌بندي طبيعي هزينه‌ها چيست؟ ۶
۲- منظور از طبقه‌بندي هزينه‌ها براساس ارتباط آنها با توليد محصول چيست؟ .۶
۳- منظور از طبقه‌بندي هزينه‌ها براساس ارتباط آنها با تغيير حجم و تعداد توليد چيست؟ .۷
فهرست حسابها در موسسات توليدي و حسابداري صنعتي …..۱۰
ارتباط بين حسابهاي مالي و حسابهاي صنعتي .۱۱

فصل دوم: بررسی مبانی پروژه
آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات حسابداري صنعتي
منظور از هزينه‌يابي و دايره هزينه‌يابي چيست؟ .۱۳
كالاي ساخته شده چيست؟ ….۱۳
كالاي در جريان ساخت چيست؟…۱۳
منظور از توليد چيست؟ ۱۴
اجزاء و عوامل بهاي تمام شده كدام است؟ .۱۴
۱- مواد اوليه ..۱۴
۲- دستمزد (كار) ……۱۵
۳- ساير هزينه‌ها( سربار ساخت) ….۱۶
بهاي اوليه ….۱۷
بهاي تبديل ..۱۷
سيستم اطلاعات حسابداري صنعتي، فهرست حسابها، گردش حسابهاي صنعتي و دفاتر كارخانه .۱۸
فهرست حسابها و موسسات توليدي و حسابداري صنعتي ……۱۸
ارتباط بين حسابهاي مالي و حسابهاي صنعتي .۱۹
طبقه‌بندي هزينه‌ها چگونه است …..۲۰
۱- منظور از طبقه‌بندي طبيعي هزينه‌ها چيست؟ .۲۰
۲- منظور از طبقه‌بندي هزينه‌ها براساس ارتباط آنها با توليد محصول چيست؟ ..۲۱
هزينه‌يابي چيست و چند نوع مي‌باشد. ..۲۲
۱) هزينه‌يابي سفارش كار ۲۲
۲) هزينه‌يابي مرحله‌اي ..۲۲
هزينه‌يابي مرحله‌اي و جريان گردش محصول ۲۳
۱- هزينه‌يابي سفارش كار ……۲۳
۲- هزينه‌يابي مرحله‌اي .۲۳
جريان گردش محصول در موسسات توليدي چگونه مي باشد ..۲۴
۱-گردش متوالي محصول يعني چه؟ ۲۵
۲- گردش موازي محصول يعني چه؟ ..۲۵
۳- گردش انتخابي محصول يعني چه؟ .۲۵
نكات قابل توجه انجام محاسبات تخصيص هزينه‌هاي دايره در گزارش هزينه توليد ۲۶
گروههاي هزينه‌سربار در حسابداري صنعتي كدامند؟ ..۲۸
مركز هزينه چيست و منظور از دواير خدماتي و توليدي چيست؟ .۲۹
دوايرتوليدي:.. ۲۹
دواير خدماتي: ۳۰
سيستم اطلاعات حسابداري صنعتي، فهرست حسابها، گردش حسابهاي صنعتي و دفاتر كارخانه .۳۰
نكات قابل توجه محاسبات تخصيص هزينه‌هاي دايره در گزارش هزينه توليد ..۳۱

فصل سوم: جمع آوری اطلاعات
سيستم انبارداري
مقدمه. .۴۷
روش تحقیق ۴۸
۱- مديريت تهيه و كنترل مواد ……۴۹
۲- تهيه و خريد مواد اوليه ……۴۹
دايره خريد(تداركات) چگونه فعاليت مي‌كند ۵۰
دايره كنترل كيفيت و بازرسي چگونه عمل مي‌كند. .۵۱
وظيفه انبار چيست و چگونه عمل مي‌كند. ..۵۲
سازمان و محل انبار: ..۵۳
الف) انبارهاي مركزي .۵۴
ب) انبارهاي فرعي ….۵۴
وظايف انباردار كدام است: ….۵۵
روش حسابداري سربار چگونه است و جذب سربار به چه شكل در حسابها ثبت مي‌گردد. …۵۷
منظور از اضافه ياكسر جذب سربار چيست؟ ..۵۹
بابت بستن حساب كنترل سربار و نقل كسر جذب سربار ۶۰
روش ثبت و حسابداري مواد مصرفي ۶۱
روش حسابداري مواد ..۶۱
ثبت خريد مواد در حسابها چگونه است؟ ….۶۲
برگشت مواد خريداري شده به فروشنده در حسابها چگونه ثبت خواهد شد. .۶۳
برگشت مواد از خط توليد به انبار چگونه در حسابها ثبت مي‌شود؟ …..۶۴
منظور از كسري و اضافات مواد انبار چيست؟ ۶۵
روش ثبت و حسابداري مواد مصرفي ۶۶
روش حسابداري مواد ..۶۷
ثبت خريد مواد در حسابها چگونه است؟ ….۶۸
ارزيابي موجودي مواد و روشهاي قيمت گذاري مواد صادره از انبار …۶۹
نحوه ارسال مواد به روش اولين صادره از اولين وارده (Fifo) چگونه مي‌باشد؟ …..۷۰
برگشت مواد به فروشنده و يا برگشت مواد از خط توليد به انبار به روش Fifo 72
نحوه ارسال مواد به روش اولين صادره از آخرين وارده Lifo چگونه مي‌باشد. ……۷۳
برگشت مواد به فروشنده و يا برگشت مواد به انبار به روش Lifo …..74
نحوه ارسال مواد به روش ميانگين (Average) چگونه مي‌باشد. ……۷۴
برگشت مواد به فروشنده و يا برگشت مواد از خط توليد به انبار به روش ميانگين: …۷۵
ضايعات چيست و انواع آن كدام است؟ …..۷۶
ضايعات عادي و غيرعادي چيست؟ ..۷۷

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات
دايره حسابداري حقوق و دستمزد چگونه عمل مي‌نمايد. ……۷۷
ليست حقوق و دستمزد چيست واز آن چه استفاده‌اي مي‌شود. .۷۸
فوق‌العاده اضافه‌كاري چيست و چگونه محاسبه مي‌شود. ۷۹
فوق‌العاده نوبت كاري چيست و چگونه محاسبه مي‌شود ۸۰
منظور از كسورات چيست …..۸۱
منظور از كسورات صندوق اجرا( اجرائيات) چيست ۸۲
منظور از كسر توافقي چيست .۸۳
اهم مزاياي بيمه را به شرح زير مي‌توان نام برد. .۸۵
فصل پنجم:
نتیجه گیری

نتیجه گیری ..۸۸
منابع …..۹۰

 

5/5 ( 1 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات94
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشدارد
فرمت فایلورد

پاسخ دهید