پایان نامه با موضوع بهداشت روانی

<span itemprop="name">پایان نامه با موضوع بهداشت روانی</span>

دسته بندی: - - -

نوع فایل: -

قیمت: 3000 تومان

تعداد صفحات: 93

پسوند فایل: doc

قابلیت ویرایش: ندارد

فرمت فایل: ورد

تعداد نمایش: 84 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۷ آبان ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۳ آبان ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3000 تومان – خرید

نتيجه گيــــري

با توجه به ميانگين هاي بدست آمده ارضاي نيازهاي فيزيولوژيك احترام ، ايمني ، تعلق در بين دانش آموزان مدارس عادي و شبانه روزي تفاوت چنداني ندارد و تفاوت مربوط به نياز خودشكوفايي در مدارس عادي و شبانه روزي ميباشد و چنين نتيجه گيري مي شود كه در مجموع نياز به خودشكوفايي در مدارس عادي به مراتب بيشتر از مدارس شبانه روزي برطرف مي شود .

با توجه به ميانگين هاي بدست آمده در مورد نيازهاي احترام ، ايمني ، تعلق ، احترام ، خودشكوفايي بين دانش آموزان دختر و پسر تفاوتي وجود ندارد .

با توجه به جداول شماره ۶ ـ ۱ و ۶ ـ ۲ از فصل چهارم نتايج زير بدست مي آيد .

در رابطه بين بهداشت رواني و نياز احترام در دو گروه دختر و پسر مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه نياز احترام در بين گروه دختران بيشتر از پسران ارضاء شده و همبستگي بالاتري را نشان مي دهد . در رابطه بين نياز فيزيولوژيك و بهداشت رواني در بين دو گروه دختر و پسر چنين نتيجه گيري مي شود همبستگي ارضاي نيازهاي فيزيولوژيك و بهداشت رواني در گروه دختران بيشتر است . در رابطه نياز به ايمني و بهداشت رواني در بين دو گروه دختر و پسر همبستگي بين اين نياز و بهداشت رواني در گروه دختران نسبت به پسران بيشتر است 

پاسخ دهید