پایان نامه بازرگانی بررسي نقش ميانجي بازارگرايي در ارتباط با عوامل سازماني و عملكرد بازاريابي در شركت زمزم اصفهان

<span>پایان نامه بازرگانی بررسي نقش ميانجي بازارگرايي در ارتباط با عوامل سازماني و عملكرد بازاريابي در شركت زمزم اصفهان</span>

دسته بندی: پایان نامه

نوع فایل:پایان نامه پایان نامه

قیمت: 27000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
27000 تومان – خرید

اين پژوهش با هدف بررسي نقش ميانجي بازارگرايي در ارتباط با عوامل سازماني و عملكرد بازاريابي در شركت زمزم اصفهان صورت گرفته است، تا با شناسايي عوامل موثر بر بازارگرايي ، شركت زمزم  اصفهان را در كسب سطوح بالاي عملكرد سازماني ياري رساند. بدين منظور فرضيه و هدفهايي تعريف شده است. واحد آماري پژوهش، مديران و كارشناسان  فروش و بازاريابي شركت زمزم  اصفهان مي باشند.

براي گردآوري داده هاي مورد نياز از ابزار پرسشنامه و پژوهش ميداني استفاده شده است. بدين منظور پرسشنامه اي حاوي سي و سه سوال بين واحدهاي آماري كه به صورت نمونه گيري تصادفي انتخاب شده است، توزيع گرديد.پس از جمع آوري و تلخيص داده ها، فرضيه ها در سطح خطاي ۵% براساس روش آماري آزمون همبستگي مورد بررسي قرار گرفتند. سپس نتيجه گيري از آزمون فرضيه ها صورت گرفت. در اين پژوهش در بخش تحليل و آزمون‌هاي آماري جهت  بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي جامعه آماري از آمارتوصيفي وبررسي نرمال بودن توزيع جامعه آماري از آزمون كولموگورف- اسميرنوف وتحليل واريانس سازه ها بر اساس متغير هاي جمعيت شناختي  انجام شد و براي  آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون همبستگي استفاده شده است.

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات128
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشدارد
فرمت فایلورد

پاسخ دهید