دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر

<span>دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر</span>

دسته بندی: روانشناسی

قیمت: 8700 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8700 تومان – خرید

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و  ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر براي دريافت درجه كارشناسي در رشته مشاوره دانشگاه تربیت معلم تهران

«فهرست عنوان»

فصل اول:شماره صفحه
مقدمه۲
بيان مسئله۵
سوال تحقيق۷
ضرورت تحقيق۷
اهداف پژوهش۸
فرضيه۸
تعريف عملياتي واژه ها۸
واژه ها
فصل دوم
زمينه مسئله۱۱
تعريف روان درماني۱۵
اهداف روان درماني۱۷
درجات رواني درماني۱۸
روش هاي روان درماني۲۰
بيماري رواني از نظر فرويد۲۱
فرضيه ها و مفاهيم بنيادي روانكاوي۲۲
تعريف روانكاوي۲۳
هدف روانكاوي و روان درماني تحليل۲۴
هدف روان درماني تحليل گر۱۲۴
انسان از ديدگاه مكتب رفتار گرائي۲۵
فرضيه هاي رفتارگراي۲۵
بيماري رواي از ديدگاه مكتب يادگيري۲۱
رفتاردرماني۶
تكنيك هاي رفتاردرماني۲۷
رفتار درماني شناختي۲۸
انسان ازديدگاه روان شناسي انسان گرايي۲۸
اصول و فرضيه هاي روانشناسي انسان گرايي۲۹
روان شناسي شناختي۳۳
فرضيات شناخت درماني۳۴
انسان در نظريه شناختي۳۶
بيماري رواني در نظريه شناختي۳۶
اهداف روان درماني شناختي۳۷
روش و شيوه شناخت درماني۳۷
نقش درمانگر درنظريه شناختي۳۸
فنون و اجزا شناخت درماني۳۹
محدوديت هاي شناخت درماني۴۰
نظريه درماني عقلاني عاطفي (اليس)۴۰
مفاهيم بنيادي نظريه اليس۴۲
نظريه شخصيت اليس۴۳
اضطراب و بيماري رواني در نظريه عقلاني و عاطفي۴۵
تفكرات غير منطقي۴۷
روان درماني در نظريه عقلاني عاطفي۵۰
فرايند درماني۵۲
نقش درمانگر۵۳
اضطراب۶۴
سطوح اضطراب۶۶
خلاصه۶۷
مباني نظري اضطراب۶۸
نظريه هاي يادگيري۶۹
نظريه هاي اصالت وجودي۷۱
نظريه هاي شناختي۷۲
نظريه هاي زيست شناختي۷۴
عوامل اضطراب و تنيدگي۷۴
پاسخ هاي سيستم ايمني۷۸
پاسخ هاي شناختي به اضطراب۸۰
دو مورد از تحقيق انجام شده در زمينه اين پژوهش۸۱
فصل سوم
روش تحقيق۸۴
جامعه آماري۸۵
متغيرهاي پژوهشي۸۵
فرضيات مربوط به كنترل متغيرها۸۶
ابزار تحقيق۸۷
روش هاي آماري۹۰
محدوديت هاي روش ها و چگونگي تاثير آن بر تحقيق۹۱
فصل چهارم و پنجم
تجزيه و تحليل داده ها۹۳
فرضيه۹۳
خلاصه۹۹
منابع و مأخذ۱۰۲

مقدمه:
رويكرد شناختي و رواني شناسي امروزه مورد توجه بسيار قرار گرفته است وبيشتر از هر رويكرد ديگري مورد تجربه واقع مي شود.
رويكرد شناختي معتقد است كه ريشه رفتارهاي انسان در نوع تفكر و نگرش وطرز تلقي مي گويد:
‌«نخستين اصل شناخت گرايي است كه حال انسان نتيجه شناخت ها و تفكرات اوست.» با استفاده از تئوري ABC درمان شناختي- رفتاري پيشرفت بسيار زيادي از دهه ۱۹۷۰ تاكنون داشته است و اكنون يكي از رايجترين اشكال درمان روان شناختي است (اليس، ۱۹۹۱،ص۲) عبارت زير نيز توضيحي از اين موضوع توسط اليس است. «در سالهاي اخير روان درمانيهائي كه گرايش شناختي دارند. نه فقط به دليل پژوهش هايي كه اثر بخشي آن را تأئيد كرده اند، بلكه به دليل شهرت عامي كه يافته اند، موفقيت زيادي داشته اند و سهولت گرايش شناختي در درمان مستقيم باعث شده است كه اين شيوه نسبت به ساير شيوه ها مطبوعتر و كمتر تهديد كننده باشد. (اليس، ۱۹۸۹، ص۳)
صدها مطالعه در تحقيقي كنترل شده نشان داده اند كه RET و CBT مقايسه با ساير روش هاي روان درماني به طور معني دارتري به مراجعان كمك كرده اند تا كمتر پريشان باشند …

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید