دانلود مقاله رفتارشناسی معامله کنندگان و فاندامنتال

مقاله رفتارشناسی معامله کنندگان از حدود یکصد سال پیش ابزار ها متعدد همراه با شکوفایی ها و توسعه های روزافزون که امروزه آنها را تحت عنوان “فاندامنتال” یاد می کنند توسط کارشناسان برای ارزیابی سهام شرکت ها استفاده می شود . رفتار شناسی بازار های مالی فاندامنتال

مدل سازي هايبريد سيستم كنترل ترافيك هوايي

١ چكيده: ۱ در آينده ، امكان پرواز آزاد ۲ بدون خلبان ، كه در آن هواپيما (ATM) مديريت ترافيك هوايي مسير، سرعت و ارتفاع بهينه خود را انتخاب مي كند ، مهيا مي سازد. ساختار كنترلي حاصل، سيستم هايبريد است كه وقايع گسسته و ديناميك هاي زمان پيوسته را در هم مي آميزد. در […]