کارنمای معلمی دانشگاه فرهنگیان 8000 تومان

کارنمای معلمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده از آنجایی که دانش و تکنولوژی با سرعت رشد داشته، آموزش و پرورش این عصر نمی تواند نسبت به این تحولات بی تفاوت بوده و برنامه ریزی و استراتژی مدونی نداشته باشد.اهمیت این مسئله زمانی مشخص می شود [...]

مشاهده و خرید