گزارش کنش پژوهی کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان + بازخوردها

<span>گزارش کنش پژوهی کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان + بازخوردها</span>

دسته بندی:

قیمت: 16500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

16500 تومان – خرید

مجموعه کارورزی ۳ (کنش پژوهی) شامل :

گزارش کنش پژوهی ۱۱۱ صفحه

مرور مباحث ۳ صفحه

تحلیل و تفسیر ۱۰ صفحه

فرم ج: چارچوب تهیه طرح آموزشی – محتوا (مفاهیم/ مهارت‌ها به تفکیک): آرایه تشبیه و ارکان آن ۳ صفحه

روایت توصیفی من ۱۵ صفحه

فرم ج: چارچوب تهیه طرح آموزشی – محتوا (مفاهیم/ مهارت‌ها به تفکیک): زمان افعال (گذشته، حال، آینده) ۳ صفحه

فرم ج: چارچوب تهیه طرح آموزشی – محتوا (مفاهیم/ مهارت‌ها به تفکیک): مهارت  انشا نویسی ۳ صفحه

فرم ب: گزارش جلسات بحث و گفتگو با استاد/ گروه‌های کوچک/ بحث‌های جمعی/ سمینارها: ۹ صفحه

ویژگی های شخصیتی ۷ صفحه

کد گزاری روایت ۶ صفحه

فرم الف: گزارش اجرا (دانش آموزان با آرایه تشبیه و ارکان آن آشنا شده و آن را در نمونه های منظوم و منثور خود (مانند انشا) به کار ببرند.) ۳ صفحه

فرم الف: گزارش اجرا – گزارش اجرای مراعات نظیر ۳ صفحه

فرم ج: چارچوب تهیه طرح آموزش – محتوا (مفاهیم/ مهارت‌ها به تفکیک): آرایه مراعات نظیر ۳ صفحه

***

چکیده:

بعد از گذراندن کارورزی ۱ و کارورزی ۲، کارورزی ۳ با یک سمینار آغاز شد. در این جلسه  مباحث کارورزی ۱و۲ مرور وسپس  در رابطه با برنامه کارورزی ۳ چگونگی تکمیل کردن فرم های الف، ب، ج و گزارش روزانه و روایت توصیفی توضیحاتی ارائه شد و فرم های الف، ب، ج و فرم گزارش روزانه میان دانشجویان توزیع گردید.

بعد از آشنایی با برنامه های کارورزی ۳، ابتدا طرح درس هایی در زمینه مفهوم مهارت با توجه به مراحل ( برقراری ارتباط، به تجربه گذاشتن، به کار بستن، به اشتراک گذاشتن، انتقال به موقعیت جدید و سنجش آموخته ها) نوشته شد و پس از دریافت تائید، طرح درس ها در مدرسه اجرا و برای هر اجرا گزارشی تهیه گردید. هم چنین برای روزهای حضور در مدرسه گزارش روزانه نیز نوشته شد و در پایان گزارشات به صورت کنش پژوهش فردی تهیه و تنظیم گردید.

کارورزی ۳ هم چون سایر دوره های کارورزی برای من پر از ثمره و تجربه بود.  من در کارورزی ۳ با ویژگی ها و توانایی های شخصی خود آشنا شدم و به شناختی از من حرفه ای دست یافتم.

دامنه اطلاعاتی و مهارت و توانایی من در زمینه دانش تخصصی و حرفه ای و نوشتن طرح درس و اجرای طرح درس در این دوره از کارورزی فزونی یافت

فهرست عناوین                                                              صفحه

مقدمه                                                                                                   ۵-۶

فصل اول

بخش اول (ویژگی های شخصیتی) ……………………………………..۸-۱۵

بخش دوم (موقعیتی که در آن تدریس می کنم)………………………….۱۶-۱۷

بخش سوم (هدف و ایده ی من)…………………………………………۱۸-۱۹

فصل دوم  

بخش اول (طرح های آموزشی به همراه گزارشات سه اجرا)……………۲۱-۴۵

 بخش دوم (گزارش های روزانه)……………………………………….۴۶-۶۴

بخش سوم (گزارش های جلسات بحث و گفتگو با استاد)……………….۶۵-۷۳

فصل سوم

بخش اول (روایت توصیفی من از کارورزی ۳) ………………………..۷۵-۹۴

بخش دوم (کد گزاری روایت توصیفی من )……………………………..۹۵-۱۰۱

 بخش سوم (تحلیل و تفسیر کد گزار ) ………………………………….۱۰۲-۱۰۸

 

فهرست منابع ………………………………………………………....۱۰۹-۱۱۰

فهرست ضمائم ………………………………………………………...۱۱۱

مقدمه :

اهمیت و ضرورت اجرای کارورزی برای کسب صلاحیت حرفه ای در معلمان تا آن حد است است که بدون گذراندن واحد های مربوط در این زمینه نباید به دانش آموختگان  مراکز تربیت معلم ،گواهینامه صلاحیت تدریس بدهند و اداره ی کلاس های درس و تدریس دروس گوناگون را به آن محول کنند.

به سبب اهمیت اثر بخشی برنامه کارورزی در موفقیت کار معلمی است که در برنامه های تربیت معلم کشور های جهان پس از آموزش های نظری در دانشکده ها و مراکز تربیت معلم دانشجومعلمان زیر نظر استادان راهنما و با تجربه در مدارس به تمرین معلمی می پردازند و با محیط واقعی و فرآیند حقیقی یاددهی و یاد گیری آشنا می شوند.

برنامه های کارورزی ۱و۲ و ۳ موجب تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های حرفه ای ما دانشجو معلمان می شود و در رشته ادبیات از تاثیر زیادی برخوردار است.

در کارورزی ۱ با نوشتن گزارشات در زمینه فیزیکی و تعاملات و فرآیند آموزشی و ساختار مدرسه آشنا شدم و تاثیر زیادی در رشد شناختی من به عنوان دانشجو معلم داشت و یاد گرفتم یک معلم نمونه نه تنها باید در کلاس درس نمونه باشد و بتواند آموزش اثر بخشی در هر زمینه برای دانش آموزان داشته و رشد تربیتی مناسبی برای دانش آموزان فراهم آورد باید نسبت به موقعیت فیزیکی مدرسه نیز حساس باشد و مشکلات و مسائل مدرسه را مسئله خود بداند و تعامل خوبی با دانش آموزان و پرسنل مدرسه داشته و به تعاملات میان دانش آموزان نیز توجه کند.

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید