گزارش کار آموزی جمع آوري و بازيافت مواد زائد جامعه شهري

<span>گزارش کار آموزی جمع آوري و بازيافت مواد زائد جامعه شهري</span>

دسته بندی: علوم انسانی

قیمت: 4500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
4500 تومان – خرید

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد
مجتمع منابع طبيعي و علمي کشاورزي
(گروه مهندسي محيط زيست- تکنولوژي محيط)
گزارش کار آموزي
عنوان:
جمع آوري و بازيافت مواد زائد جامعه شهري
استاد راهنما:

سرپرست کار آموزي:

نگارش:

چكيده :

جمع آوري مواد بازيافت شده ، يك ضرورت است . نحوه‌ي ذخيره‌ي مواد در خانه يا كنار جداول خيابان اثر مستقيمي بر موفقيت سيستم بازيافت دارد . در گذشته كه جمعيت محدود بود جمع آوري به عهده ‌ي خود مردم و توسط دوره گردها بود اما اكنون در كشورهاي صنعتي با توسعه ي برنامه‌ي بازيافت ،‌ كاميون‌هاي ويژه‌اي براي جمع آوري مواد قابل بازيافت طراحي شده است . قبل از توليد اين كاميون‌ها براي جمع آوري مواد قابل بازيافت از ماشين‌هاي معمولي استفاده مي‌شد.به طراحي‌،‌توليد،‌ عرضه و استفاده از محصولات به نحوي كه در پايان عمر مفيد توليدات ، منجر به كاهش كميت و سميت زايدات حاصله بشود ، كاهش در مبدأ‌مي‌گويند. اهداف و عمليات اجرايي كاهش در مبدأ در سيستم مديريت مواد زايد شهري هر منطقه ، مخصوص آن منطقه است . در زمينه‌ي بازيافت بايد گفت كه تا كنون كار سازمان يافته‌اي در كشور انجام نشده است . بازيافت مواد زايد جامد شهري در كشور عمدتا در دست دوره گردها و گروه‌هاي غير رسمي و كارگران شهرداري است .امروزه در كشورهاي صنعتي فناوري‌هاي بازيافت پلاستيك توسعه‌ي بسيار زيادي پيدا كرده ،‌ به طوري كه ماشين‌ آلات بسيار پيشرفته براي جداسازي خود كار پليمرهاي مختلف به بازار آمده است .

فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه
چکيده    ۱
مقدمه    ۲
فصل اول :آشنايي با مکان کار آموزي
۱-۱    موقعيت جغرافيايي منطقه۱۲    ۷
۱-۲    برخي از فعاليت هاي سازمان پارکها و فضاي سبز شهر تهران در سال هاي اخير    ۷
فصل دوم: جمع آوري و بازيافت مواد زائد جامد شهري
۱-۲    توليد مواد زائد جامد    ۱۲
۲-۲ منابع مواد زائد جامد    ۱۲
۳-۲ مواد زائد جامد    ۱۴
۴-۲ کاهش در مبدا    ۱۷
۵-۲ پردازش ،ذخيره و اداره در محل    ۱۹
۶-۲ جمع آوري و حمل و نقل    ۲۱
۷-۲ جداسازي از مبدا    ۲۴
۸-۲ برنامه دريافت مواد    ۲۴
۹-۲ تفکيک زباله هاي تر،خشک و دفني از مبدا توليد    ۲۶
۱۰-۲ بازيافت    ۲۸
۱۱-۲ دفع    ۳۳
۱۲-۲ زباله سوزي مواد زائد شهري    ۳۵
۱۳-۲ تاثيرات زيست محيطي بازيافت    ۳۶
۱۴-۲ بررسي کيفي مواد اوليه مورد نياز و محصولات در فرآيندهاي بازيافت    ۳۷
فصل سوم:بازيافت مواد پلاستيکي
۱-۳    پلاستيک چيست؟    ۴۰
۲-۳    کاربرد پلاستيک    ۴۱
۳-۳  انواع روشهاي توليد پلاستيک    ۴۲
۴-۳ جايگاه صنايع پلاستيک در ايران    ۴۳
۵-۳ تاريخچه صنعت پلاستيک در ايران    ۴۴
۶-۳ انواع روشهاي جداسازي پلاستيک    ۴۶
۷-۳ انواع روشهاي جداسازي پلاستيک    ۴۸
۸-۳ فناوري بازيافت پلاستيک    ۴۸
۹-۳ بازيافت پلاستيک    ۴۹
۱۰-۳ کيفيت بازيافت فعل ضايعات پلاستيکي در ايران    ۵۳
۱۱-۳ دسته بندي کيفي محصولات بازيافتي    ۵۴
۱۲-۳ تاثيرات زيست محيطي بازيافت پلاستيک     ۵۶
فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري    ۵۸
پيشنهادات    ۵۹

فهرست جداول
جدول ۱-۱     ۹
جدول ۲-۱     ۱۰
جدول ۱-۲     ۱۳
جدول ۲-۲     ۳۶

فهرست نمودارها
نمودار ۱-۲     ۱۹

فهرست اشكال
شكل ۱-۳     ۵۰

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات121
پسوند فایلword
قابلیت ویرایشدارد
فرمت فایلورد

پاسخ دهید