کاربرد شبکههاي عصبی در پنهانشکنی تصاویر

<span>کاربرد شبکههاي عصبی در پنهانشکنی تصاویر</span>

دسته بندی: پروژه

قیمت: 3400 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
3400 تومان – خرید

2

مقدمه:

امروزه مبحث امنیت انتقال اطلاعات، ازمسائل مهم در تبادل اطلاعات محرمانه است. دراین راستا روش هاي

رمزنگاري و پنهاننگاري و همچنین شیوههاي نفوذ مختلف به طور گسترده توجه پژوهشگران را جلب نموده

است. اگرچه استفاده از روشهاي رمزنگاري توانسته تا حدي جوابگوي نیازها در زمینهي امنیت اطلاعات باشد

ولی وضوح این ارتباط زمینهساز مشکلات دیگري است. هدف پنهاننگاري، مخفیکردن پیام بگونهاي است که

حتی وجود پیام نیز محسوس نبوده و تشخیص وجود آن خود مستلزم بکارگیري روشهاي علمی میباشد.

در این سمینار به روشهاي گوناگون پنهاننگاري و پنهان شکنی تصاویر میپردازیم. پس از بررسی ویژگیهاي

سیستمهاي نهاننگاري و طراحی با توجه به ویژگیهاي مورد نظر در فصل اول، در فصل دوم به روش هاي

و چند روش نوین استگانوگرافی اشاره شده است. فصل سوم به LSB نخستین استگانوگرافی تصویر از جمله

Contourlet ، DCT معرفی ومقایسۀ روشهاي نهان نگاري در حوزه هاي مختلف تبدیل از جمله

و… پرداخته ودر نهایت درفصل چهارم پنهانشکنی با شبکههاي عصبی مصنوعی به اختصار بیان Wavelet و

شدهاست.

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات54
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشندارد
فرمت فایلورد

پاسخ دهید