پروژه کارورزی دوره كارداني رشته حسابداري مراحل حسابداري پيمانكاري

<span>پروژه کارورزی دوره كارداني رشته حسابداري مراحل حسابداري پيمانكاري</span>

دسته بندی: علوم انسانی

قیمت: 14700 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

14700 تومان – خرید

عنوان پروژه  :

مراحل حسابداري پيمانكاري

پروژه کارورزی  دوره كارداني رشتة حسابداري

اركان اصلي عمليات پيمانكاري :

در هر نوع عمليات پيمانكاري اركان اصلي زير وجود دارد :

كارفرما : شخص حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان يك طرف قرارداد ، عمليات اجرايي معيني را به پيمانكار ارجاع مي كند .

پيمانكار : شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان طرف ديگر قرارداد ، عمليات اجرايي پيمان را به عهده مي گيرد .

قرارداد : رابطه حقوقي بين طرفين است كه منشا تعهد و التزام مي باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پيمانكار است .

موضوع قراردادهاي پيمانكاري معمولا ساختن يك دارايي يا دارايي هاي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهد .

انواع قراردادهاي پيمانكاري :‌

قرارداهاي پيمانكاري به حالت هاي مختلف تنظيم مي شود اما معمولا يكي از دو حالت كلي زير را دارا است .

فهرست مطالب
عنوان                             صفحه
فصل اول : عمليات پيمانكاري :
–    اركان اصلي عمليات پيمانكاري
–    انواع قرارداد هاي پيمانكاري
–    مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري
–    مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح
–    ارجاع كار به پيمانكار
–    انعقاد قرار داد با پيمانكار
–    اجراي كار ( شروع عمليات )
–    خاتمه كار
–    سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )
فصل دوم : حساب هاي شركت پيمانكاري ايران بتون ساز
دارائي هاي جاري
–    بانك و صندوق
–    تخواه گردان ها
–    حساب هاي دريافتني
–    حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول
–    اسناد دريافتني
–    پيش پرداخت ها
–    سپرده حسن انجام كار
درارئيهاي ثابت :
–    دارائيهاي ثابت مشهود
–    داراييهاي ثابت نا مشهود
بدهي هاي جاري :
–    حسابهاي پرداختني
–    اسناد پرداختني
–    پيش دريافت ها
بدهي هاي بلند مدت
–    سرمايه
–    در آمدها
–    هزينه ها
–    حساب پيمان
–    حساب كار گواهي شده

فصل سوم : روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري
–    روش كار تكميل شده
–    روش درصد پيشرفت كار
–    ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني
–    دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري
–    تعيين سود پيمان تكميل شده
–    انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده
–    محاسبة صود پيمان نا تمام
–    نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
–    نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات .
فصل چهارم : ماليات پيمانكاري
–    ماليات مقملوع
–    ماليات بر در آمد پيمانكاري
–    در آ‚د مشحول ماليات پيمانكاري
–    ماليات موسسات پيمانكاري
–    شركت هاي سهامي
–    نحوة نگهداي حساب هاي مالياتي
–    پيش پرداخت ماليات
–    ماليات قطعي پيمان ها
–    ذخيرة ماليات بر در آمد
فصل پنجم : گزارش هاي مالي
–    ترازنامه
–    جدول بهاي تمام شدة‌كار در جريان ساخت
–    گزارش هاي عملياتي
–    گزارش پيشرفت كار
–    صورت حساب صودو زيان
–    تراز آزمايشي

خلاصه اي از نكات مهم پروژه به شرح زير مي باشد
۱-    مراحل انجام عمليات پيمانكاري
۲-    حسابهاي شركت پيمانكاري
۳-    روش هاي متداول حسابداري پيمانكاري
۴-    ماليات پيمانكاري
۵-    گزارش هاي مالي
۶-    صورت مسئلة پيمانكاري

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید