پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی

<span>پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی</span>

دسته بندی: حسابداری

قیمت: 6000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )
۱٫    رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
۲٫    شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
۳٫    معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی
۴٫    شرح وظایف
۵٫    شرح وظایف معاونت فنی اجرایی
۶٫    معاون بازرگانی
۷٫    شرح وظایف معاون بازرگانی
۸٫    حوزه مدیریت
۹٫    شرح وظایف حوزه مدیریت
رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی
نام: عباس افچنگی
تحصیلات: فوق لیسانس
شرح وظایف رئیس
وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۷۴ به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:
۱٫    صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه
۲٫    شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
۳٫    بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز
۴٫    پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
۵٫    تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده
۶٫    تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی
۷٫    حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی
۸٫    اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
۹٫    اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی
۱۰٫    سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی
۱۱٫    اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط
۱۲٫    نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون
۱۳٫    نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی
۱۴٫    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد
۱۵٫    ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب
۱۶٫    بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق
شامل۹۸صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید