پایان نامه کارشناسی دانشکده IT شناسایی معیارهای سنجش امادگی

<span>پایان نامه کارشناسی دانشکده IT شناسایی معیارهای سنجش امادگی</span>

دسته بندی: کامپیوتر

قیمت: 18800 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
18800 تومان – خرید

چكيده
منظور از آمادگي الكترونيكي (E – Readiness) توانايي پذيرش، استفاده و بهكارگيري فناوري اطلاعات و كاربردهاي مرتبط با آن در جوامع ميباشد. عوامل متعددي بر چگونگي استفاده از فناوري اطلاعات و سطح آمادگي الكترونيكي جوامع تأثیرگذار است. مطالعهء چگونگي بهكارگيري اين فناوري در كليه زمينههاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جوامع حائز اهميت است. در اين راستا ارزيابي آمادگي الكترونيكي جوامع و سازمانها براي استفاده مؤثر از اين فناوري مقدمهء برنامهريزي بهينه به منظور نيل به اهداف سازماني است.
۱- مقدمه    ۱
۱ -۱- چكيده    ۲
۱-۲- روش تحقیق    ۳
۱ -۳- مفهوم آمادگی الکترونیکی    ۶
۱ -۴- تعاريف آمادگی الکترونيکی    ۸
۱ -۵- اهداف آمادگی الکترونیکی    ۱۰
۱ -۶- فرايند توسعه آمادگی الکترونيکی در يک کشور    ۱۳
۱-۷- ضرورتها و روشهاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي    ۱۵
۱-۸- اهميت ارزيابي آمادگي الكترونيكي    ۱۶
۱-۹- ضرورتهاي آمادگي الكترونيكي    ۱۸
۱ -۱۰- مؤلفههاي آمادگي الكترونيكي    ۱۹
۱ -۱۱- عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی    ۲۲
۱ -۱۲- مزایای آمادگی الکترونیکی    ۲۵
۱-۱۳- موانع تحقق آمادگي الكترونيكي    ۲۷
۱-۱۴- گزارش اجلاس جهاني اقتصاد    ۲۹
۱-۱۵- رتبه بندي اكونوميست اينتليجنس    ۳۰
۱ -۱۶- جامعه اطلاعاتی    ۳۲
۱-۱۷- فناوري مولد  ) جامعه صنعتي(    ۴۴
۲- ساختار کلی یا چهار چوب  ارزیابی آمادگی الکترونیکی    ۴۵
۲ -۱- قابلیت های دسترسی به زیر ساخت    ۴۶
۲ -۲- ظرفیت های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات    ۵۱
۲ -۳- فرصت های ارزش زا    ۵۲
۳- شناسايي مدلهاي آمادگي الكترونيكی و استخراج معيارهاي آن    ۵۶
۳-۱- معيار هاي کلان سنجش آمادگي الكترونيكي    ۵۷
۳ -۲- بررسی کلی مدلهاي  ارزيابي آمادگي الکترونيکي    ۵۹
۳ -۳- مدل  CSPP    ۶۱
۳ -۴- مدل  McConnel International    ۶۶
۳ -۵- مدل  CID     ۶۸
۳ -۶- مدل  APEC     ۷۴
۳-۷- مدل  EIU    ۷۷
۳ -۸- مدل Mosaic    ۸۲
۳ -۹- مدلITU    ۸۵
۳-۱۰- مدل CIDCM    ۸۷
۳-۱۱- مدل هيكس    ۹۰
۳-۱۲- مدل MIT    ۹۱
۳-۱۳- متدولوژي های مورد استفاده مدلها    ۹۴
۳-۱۴- دسته بندی مدلها در جامعه و اقتصاد الکترونیک    ۹۵
۴ – بررسی آمادگي الکترونيکي به تفکیک حوزه ها    ۱۰۲
۴-۱- آمادگی الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط    ۱۰۲
۴-۲- آمادگي الكترونيكي در تجارت الكترونيك    ۱۰۷
۴-۳- بررسي مدل هاي آمادگي الكترونيكي در تجارت الكترونيك    ۱۳۱
۴-۴- آمادگي الكترونيكي در سطح سازمانها    ۱۳۸
۴-۵- معيار هاي ارزيابي آمادگي الكترونيك ساز مان ها در ايران    ۱۴۸
۴ -۶- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸    ۱۵۰
۴-۷- مقايسه وضعيت آمادگي الكترونيكي در ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹    ۱۵۴
۵- ارائه معیارهای بهینه برای کشور به تفکیک حوزه ها    ۱۵۵
۵-۱- سازمان هاي دولتي    ۱۵۶
۵-۲- سازمانهاي تجاري    ۱۵۸
۵-۳- بنگاههاي اقتصادي    ۱۶۱
۵-۴- جامعه اطلاعاتي    ۱۶۶
۶- جمع بندی نهایی    ۱۷۱
۷- منابع    ۱۷۷

شامل۲۰۹صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات209
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشدارد

پاسخ دهید