پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده با میزان مشارکت سیاسی زنان

<span>پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده با میزان مشارکت سیاسی زنان</span>

دسته بندی: علوم اجتماعی

قیمت: 19000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

19000 تومان – خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده با میزان مشارکت سیاسی زنان علوم اجتماعی جامعه شناسی ( مطالعه موردی زنان شهرستان …… )

چکیده:
مشارکت سیاسی یکی از معیار های توسعه سیاسی به طور خاص و توسعه به طور کلی است و پرداختن به آن می تواند روشنگر یکی از ابعاد مهم توسعه باشد.
موضوع مشارکت سیاسی از جمله مباحثی است که پیشینه آن به سالها قبل از میلاد مسیح می رسد و این در حالی است که مشارکت سیاسی زنان به طور رسمی و جدی از حدود یک قرن پیش (اوایل قرن بیستم) و به صورت اعطای حق رای به زنان، در بیشتر کشورهای اروپایی مطرح می باشد.
مشارکت سیاسی زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه بدان جهت از اهمیت برخوردار است که میل به توسعه واقعی، تعالی زندگی و کاهش نابرابریها را تسهیل می نماید، اساسا مشارکت سیاسی کامل و میل به توسعه سیاسی بدون دخالت و شرکت نیمی از جمعیت یک ملت(زنان) در سرنوشت خود قابل دسترسی نیست.
از آنجا که مردان نمی توانند به اندازه کافی از منافع زنان دفاع کنند، مشارکت زنان در همه فعالیت های سیاسی یک ضرورت است به نحوی که می توان گفت اگر زنان در حوزه سیاسی اقلیتی بشمار آیند، دموکراسی ناتمام است، مشارکت سیاسی زنان به معنای شرکت زنان در انتخابات و رای دادن نیست، بلکه مشارکت معنای آن است که در تمام نهادهای دموکراتیک نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده داشته باشند.
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی خانواده با مشارکت سیاسی زنان است این موضوع را می توان از زوایای گوناگون و با دیدگاهها و پارادایم های متفاوت مورد واکاوی و بررسی قرار داد و روشن گردید که عوامل متعددی اعم از اجتماعی، سیاسی، شخصیتی و روانی در مشارکت سیاسی مدخلیت دارند.
اما برای دستیابی به نتیجه ای جامع، نیاز به دیدگاهی تلفیقی است تا به موجب آن از نتیجه گیری های ناکافی و بعضا نادرست که حاصل نگرشهای تک بعدی به مشارکت سیاسی است دوری گزیده شود. روشهای تحقیق مورد استفاده در این بررسی شامل پیمایشی، میدانی، روش اسنادی یا تاریخی و تحلیل محتوا می باشد. که داده های مورد نیاز تحقیق از طریق تکنیک پرسشنامه، مصاحبه، و فیش برداری جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ۱۸ سال و بالاتر ساکن در شهر نهاوند تشکیل داده اند که از آن نمونه ای به حجم ۴۰۰ نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است، شش  فرضیه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد که مشارکت سیاسی زنان بسیار پایین است و مشارکت سیاسی زنان اغلب منفعلانه، نه برانگیخته و در سطح توده ها است. به همین دلیل مشارکت زنان در سطح نخبه ها محسوس نیست.
شامل۲۲۲صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید