پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع آسیب پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله

<span>پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع آسیب پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله</span>

دسته بندی: کارشناسی ارشد

قیمت: 12000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
12000 تومان – خرید

آسیب پذیری ساختمآن‌ها در برابر زلزله

زلزله به عنوان یکی از مخربترین بلایای طبیعی است که بشر همواره در طول دوران حیات خود با آن مواجه بوده و نگاهی به آمار و ارقام تلفات و خسارات ایجاد شده ناشی از بلایای طبیعی سهم عمده این اثر مخرب را در کل خرابیها و تلفات جانی نمایان میسازد. از ابتدای قرن بیستم تاکنون ۲/۴ میلیون نفر انسان بر اثر سوانح طبیعی جان خود را از دست دادهاند که از این میان ۵۱% به علت زمین لرزه میباشد که از میان کشته شدگان ۵/۸۵% آن مربوط به قاره آسیا و اقیانوسیه میباشد.
بنا به گزارش سازمان جهانی بهداشت از سال ۱۹۸۰تا ۱۹۸۵ ، ۵۶ زمین لرزه مهیب با ۲۸۴۰۴ نفرکشته و ۷۴۰۱۰ نفر زخمی و ۳۸۷۷۵۸۷ نفر حادثه دیده و ۲۳۴۲۵۷۵ نفر بی خانمان شده اند که در مجموع ۴۳۹/۳۹ میلیارد دلار خسارت به بار آورده است که قاره آسیا به علت عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی، سهم عمده‌ای از خسارتها را به خود اختصاص داده است. زمین لرزه ۲۷ ژوئن ۱۹۷۶ تانگ شان چین با ۶۵۰۰۰۰ نفر کشته و ۸۰۰۰۰۰ نفر زخمی این شهر صنعتی را به کلی ویران نمود.
کشور ایران به دلیل قرار گرفتن روی کمربند زلزله آلپ – هیمالیا از زمآن‌های بسیار قدیم شاهد زلزلههای مخرب فراوانی بوده است. شواهد تاریخی نشان میدهد که زلزله های شدید در بسیاری از شهرهای ایران رخ داده که خسارات مالی و تلفات سنگینی را بر جای گذاشته است که از این میان میتوان به زلزله ۴ نوامبر ۱۰۴۲ میلادی تبریز، زمین لرزه ۲ ژوئن ۱۰۵۲ میلادی سبزوار، زمین لرزه ماه می ۱۱۷۷ میلادی شهر ری و قزوین و در سالهای اخیر زلزلههای طبس ۱۳۷۵ منجیل ۱۳۶۹، زلزله ۱۳۵۷ اردبیل و ۱۳۸۲ شهر بم که یکی از مخرب‌ترين زلزله‌ها در كشورمان بوده است، اشاره نمود. با توجه به اینکه جدای از تلفات جانی این زمین لرزه خسارتهای اقتصادی زیادی به گروههای آسیب دیده و حکومتی وارد گردیده که جبران پذیر نمیباشد. کشور ایران به دلالیل مختلف از جمله شرایط اقلیمی گوناگون، بومی بودن مصالح ساخت و ساز و….دارای سبکهای گوناگون ساختمان سازی میباشد. ساختمان با قاب مرکب از نمونههای این ساختمآن‌ها محسوب میشود.
در این نوع ساختمان میانقاب‌ها نه تنها برای محافظت ازعوامل جوی استفاده میگردد، بلکه برای اختصاص فضا در معماری نیزکاربرد دارد.علاوه براینها در سختی و مقاومت سازه اثرگذار بوده و موجب افزایش آن كميت‌ها میگردد. در طراحی وآنالیز لرزهای سازهها در نظر نگرفتن اثر میانقاب‌ها ممکن است موقعیت مرکز جرم سازه را تغییر داده و موجب بوجودآمودن پیچش ناخواسته درسازه گردد ،درنتیجه نیروهای اضافی به سازه تحمیل شده واحتمال تخریب آنرا افزایش دهد. ولی معمولاً میانقاب‌ها علیرغم تأثیرشان برسیستم مقاوم دربرابرنیروهای جانبی به عنوان مولفههای سازهای طراحی نمیشوند. آئین‌نامههای کنونی ساخت ساختمآن‌های جدید نیز دستورالعملهای اندکی برای طراحی میانقاب‌ها دارند، اما تحقیقات اخیر که در ارتباط با نوسازی و مقاوم‌سازی لرزهای ساختمآن‌ها صورت گرفته، روشهای جدیدی را برای تعیین مقاومت میانقاب‌ها و تغییرمکآن‌های آن‌ها در برابر نیروهای جانبی زلزله (موازی یا عمود بر صفحه میانقاب‌ها) ارائه میدهند.

موضوعات مقاله آسیب پذیری سازه ها مقابل زلزله

فهرست مطالب

چكيده 
مقدمه 
مروری بر ادبیات فنی 
فصل اول: كليات 
۱-۱) مقدمه 
۱-۲) کلیات موضوع تحقیق 
۱-۲-۱) هدف از انجام تحقیق 
۱-۲-۲)روند انجام تحقیق 
فصل دوم: آسیب پذیری ساختمآن‌ها در برابر زلزله 
۲-۱) مقدمه 
۲-۲)لزوم مطالعه آسيب‌پذیری ساختمآن‌های موجود 
۲-۳)سابقه ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمآن‌های موجود 
۲-۴) عوامل موثر بر خسارت 
۲-۵)دسته‌بندی خسارت 
۲-۵-۱)خسارت مستقیم و ثانویه 
۲-۵-۲)انواع خسارت از دیدگاه اجتماعی 
۲-۶)خسارت سازه‌ای ساختمآن‌ها 
۲-۶-۱) ایجاد طبقه نرم در طبقه اول 
۲-۶-۲)خسارت ناشی از اثر ساختمآن‌های مجاور 
۲-۶-۳) خسارت ناشی ازخرابی میانقاب‌ها 
۲-۷) خسارت ناشی از ضعف‌های موضعی 
۲-۷-۱)ستون ها 
۲-۷-۲) تیرها 
۲-۷-۳)اتصال تیر- ستون 
۲-۷-۴) بادبندها 
۲-۷-۵)دیوارهای برشی 
۲-۸) خسارات ثانویه از زمین لرزه 
فصل سوم: راهبردهاي مقاوم سازي 
۳-۱)کلیات 
۳-۲)روش ارزیابی براساس نسبت ظرفیت به نیاز سازه 
۳-۲-۱)منحنی ظرفیت و طیف ظرفیت 
۳-۲-۲) طیف نیاز 
۳-۲-۳)نقطه عملکردي و جابجایی هدف سازه 
۳-۲-۴)رفتار یا عملکرد هدف 
۳-۳)مقاوم‌سازی سازه ها 
۳-۴)راهبردهای مقاوم سازی 
۳-۴-۱)راهبرد اصلاح موضعی اجزاء 
۳-۴-۲)راهبرد افزایش مقاومت و سختی جانبی سازه 
۳-۴-۳)راهبرد کاهش نیاز ساختمان 
۳-۴-۱)کاهش جرم ساختمان 
۳-۴-۳-۲)سیستم های جداسازی لرزه ای 
۳-۴-۳-۳)سیستم های غیر فعال اتلاف انرژی (میراگرها) 
فصل چهارم: بررسی خصوصیات و نحوه محاسبات میانقاب‌ها 
۴-۱)مقدمه 
۴-۲)سازه‌های مرکب 
۴-۳)آیا واقعاً توجه به نقش میانقاب‌ها ضروریست؟ 
۴-۴) مروری برتحقیقات انجام شده در مورد قاب های مرکب 
۴-۴-۱)مطالعه در مورد اثر بار بر روی ستون ها ومیانقاب ها 
۴-۴-۲)مطالعه در مورد اثر فاصله بین قاب ومیانقاب 
۴-۴-۳)مطالعه در مورد اثر بازشوها 
۴-۴-۴)مطالعه در مورد اثر اتصال دهنده های برشی 
۴-۴-۵)مطالعه در مورد اثر مقاومت مصالح میانقاب 
۴-۴-۶)مطالعه در مورد اثر مسلح سازی میانقاب‌ها 
۴-۴-۷)مطالعه در مورد اثر مشخصه های دینامیکی 
۴-۴-۸)عملكرد لرزه اي سازه هاي بتن مسلح با و يا بدون استفاده از ميانقاب هاي بنايي 
۴-۴-۸-۱)مشخصات سازه نمونه 
۴-۴-۸-۲)مدل‌های  غیرخطی قاب بتن آرمه دارای میانقاب بنایی 
۴-۴-۸-۳)نتایج تحلیل پوش‌آور استاتیکی 
۴-۴-۸-۴)برآورد عملکرد لرزه ای 
۴-۴-۸-۵)عملکرد لرزه‌ای قاب های بتن مسلح با میانقاب آجری 
۴-۴-۸-۶)نتیجه گیری 
۴-۵) اندرکنش قاب ومیانقاب 
۴-۶) مطالعات و تحقیقات آزمایشگاهی بر روی میانقاب های بتنی 
۴-۶-۱)مطالعات سینان آلتین 
۴-۶-۲)مقاله شماره ۱۸۹۶ از یازدهمین کنفرانس WCEE 
۴-۶-۳)میلر و ریولی در مدلسازی و بهسازی لرزه‌ای هتل Utah 
۴-۶-۴) پایان نامه محمود محمودی اصل 
Salmonetal (1997)4-6-5) 
۴-۶-۶) تحقيقات محمد كبير و محسن هاشمي نسب 
۴-۶-۶-۱)تحلیل اجزای محدود 
۴-۶-۶-۲)بارگذاری خمشی 
۴-۶-۶-۳)نتایج عددی 
۴-۶-۶-۴)صحت سنجی آزمایشگاهی 
۴-۶-۶-۵)آزمایشات خمشی 
۴-۶-۶-۶)بارگذاری برشی 
۳D-Panel4-7) سختی میانقاب‌ها از نوع 
۳D-Panel4-8)مشخصات مصالح میانقاب ازنوع 
فصل پنجم: انتخاب و طراحی مجدد سازه‌های موجود جهت تحلیل خطی 
۵-۱) مقدمه 
۵-۱-۲) مدلسازي براساس نرم‌افزار ETABS 2000 
۵-۱-۳) انتخاب انواع سيستم‌هاي باربر جانبي 
۵-۱-۴) مقاوم‌سازي ساختمآن‌هاي كوتاه مرتبه 
۵-۱-۵) مدلسازي براساس ويرايش سوم آئين‌نامه ۲۸۰۰ 
۵-۱-۶) مدلسازي پانل سه‌بعدي 
۵-۱-۷) مدلسازي پانل سه‌بعدي با اعمال بازشو 
۵-۱-۸) مشخصات مقاومت مصالح در طراحي پانل سه‌بعدي 
۵-۲) تعريف پروژه ها 
۵-۲-۱) پروژه شماره ۱ 
۵-۲-۱-۱) مشخصات پروژه شماره ۱ 
۵-۲-۱-۲) پارامترهای مقاومت مصالح 
۵-۲-۱-۳) بارگذاری 
۵-۲-۱-۳-۱) بارهای مرده 
۵-۲-۱-۳-۲) بارهای زنده 
۵-۲-۱-۳-۳) نیروهای جانبی ناشی از زلزله 
۵-۲-۱-۴) مدلسازی خطی 
۵-۲-۲) پروژه شماره ۲ 
۵-۲-۲-۱) مشخصات پروژه شماره ۲ 
۵- ۲-۲-۲)پارامترهای مقاومت مصالح 
۵-۲-۲-۳) بارگذاری 
۵-۲-۲-۳-۱) بارهای مرده 
۵-۲-۲-۳-۲)بارهای زنده 
۵-۲-۲-۳-۳) نیروهای جانبی ناشی از زلزله 
۵-۲-۲-۴) مدلسازی خطی 
۵-۲-۳) پروژه شماره ۳ 
۵-۲-۳-۱) مشخصات پروژه شماره ۳ 
۵-۲-۳-۲) پارامترهای مقاومت مصالح 
۵-۲-۳-۳) بارگذاری 
۵-۲-۳-۳-۱) بارهای مرده 
۵-۲-۳-۳-۲) بارهای زنده 
۵-۲-۳-۳-۳) نیروهای جانبی ناشی از زلزله 
۵-۲-۳-۴) مدلسازی خطی 
۵-۲-۴) پروژه شماره ۴ 
۵-۲-۴-۱) مشخصات پروژه شماره ۴ 
۵-۲-۴-۲) پارامترهای مقاومت مصالح 
۵-۲-۴-۳) بارگذاری 
۵-۲-۴-۳-۱) بارهای مرده 
۵-۲-۴-۳-۲) بارهای زنده 
۵-۲-۴-۳-۳) نیروهای جانبی ناشی از زلزله 
۵-۲-۴-۴) مدلسازی خطی 
۵-۲-۵) پروژه شماره ۵ 
۵-۲-۵-۱) مشخصات پروژه شماره ۵ 
۵-۲-۵-۲) پارامترهای مقاومت مصالح 
۵-۲-۵-۳) بارگذاری 
۵-۲-۵-۳-۱) بارهای مرده: 
۵-۲-۵-۳-۲) بارهای زنده: 
۵-۲-۵-۳-۳) نیروهای جانبی ناشی از زلزله 
۵-۲-۵-۴) مدلسازی خطی 
۵-۲-۶) پروژه شماره ۶ 
۵-۲-۶-۱) مشخصات پروژه شماره ۶ 
۵-۲-۶-۲) پارامترهای مقاومت مصالح 
۵-۲-۶-۳) بارگذاری 
۵-۲-۶-۳-۱) بارهای مرده 
۵-۲-۶-۳-۲) بارهای زنده 
۵-۲-۶-۳-۳) نیروهای جانبی ناشی از زلزله 
۵-۲-۶-۴) مدلسازی خطی 
۵-۲-۷) پروژه شماره ۷ 
۵-۲-۷-۱) مشخصات پروژه شماره ۷ 
۵-۲-۷-۲) پارامترهای مقاومت مصالح 
۵-۲-۷-۳) بارگذاری 
۵-۲-۷-۳-۱) بارهای مرده 
۵-۲-۷-۳-۲) بارهای زنده 
۵-۲-۷-۳-۳) نیروهای جانبی ناشی از زلزله 
۵-۲-۷-۴) مدلسازی خطی 
۵-۲-۸) پروژه شماره ۸ 
۵-۲-۸-۱) مشخصات پروژه شماره ۸ 
۵-۲-۸-۲) پارامترهای مقاومت مصالح 
۵-۲-۸-۳) بارگذاری 
۵-۲-۸-۳-۱) بارهای مرده 
۵-۲-۸-۳-۲) بارهای زنده 
۵-۲-۸-۳-۳) نیروهای جانبی ناشی از زلزله 
۵-۲-۸-۴) مدلسازی خطی 
۵-۲-۹) پروژه شماره ۹ 
۵-۲-۹-۱) مشخصات پروژه شماره ۹ 
۵-۲-۹-۲) پارامترهای مقاومت مصالح 
۵-۲-۹-۳) بارگذاری 
۵-۲-۹-۳-۱) بارهای مرده 
۵-۲-۹-۳-۲) بارهای زنده 
۵-۲-۹-۳-۳) نیروهای جانبی ناشی از زلزله 
۵-۲-۹-۴) مدلسازی خطی 
۵-۲-۱۰) پروژه شماره ۱۰ 
۵-۲-۱۰-۱) مشخصات پروژه شماره ۱۰ 
۵-۲-۱۰-۲) پارامترهای مقاومت مصالح 
۵-۲-۱۰-۳) بارگذاری 
۵-۲-۱۰-۳-۱) بارهای مرده 
۵-۲-۱۰-۳-۲) بارهای زنده 
۵-۲-۱۰-۳-۳) نیروهای جانبی ناشی از زلزله 
۵-۲-۱۰-۴) مدلسازی خطی 
فصل ششم:  ارزیابی و نتیجه گیری از رفتار لرزه‌ای سازه‌های منتخب فصل پنجم با توجه به اثر پانل سه بعدی 
۶-۱) مقدمه 
۶-۲) بررسی نتایج حاصل از آنالیز مدل‌ها و تفسیر نمودارها 
۶-۲-۱-۱) جداول و نمودارهای پروژه شماره ۱ 
۶-۲-۱-۲) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره ۱ 
۶-۲-۲-۱) جداول و نمودارهای پروژه شماره ۲ 
۶-۲-۲-۲) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره ۲ 
۶-۲-۳-۱) جداول و نمودارهای پروژه شماره ۳ 
۶-۲-۳-۲) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره ۳ 
۶-۲-۴-۱) جداول و نمودارهای پروژه شماره ۴ 
۶-۲-۴-۲) بررسی نتایج و تفسیرنمودارهای پروژه شماره ۴ 
۶-۲-۵-۱) جداول و نمودارهای پروژه شماره ۵ 
۶-۲-۵-۲) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره ۵ 
۶-۲-۶-۱) جداول و نمودارهای پروژه شماره ۶ 
۶-۲-۶-۲) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره ۶ 
۶-۲-۷-۱) جداول و نمودارهای پروژه شماره ۷ 
۶-۲-۷-۲) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره ۷ 
۶-۲-۸-۱) جداول و نمودارهای پروژه شماره ۸ 
۶-۲-۸-۲) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره ۸ 
۶-۲-۹-۱) جداول و نمودارهای پروژه شماره ۹ 
۶-۲-۹-۲) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره ۹ 
۶-۲-۱۰-۱) جداول ونمودارهای پروژه شماره ۱۰ 
۶-۲-۱۰-۲) بررسی نتایج و تفسیرنمودارهای پروژه شماره ۱۰ 
۶-۳) بررسی زمآن‌هاي تناوب اصلي سازه در پروژه‌هاي اول تا دهم 
                             فصل هفتم: انتخاب و طراحی سازه نمونه جهت تحلیل غیرخطی 
۷-۱) مقدمه 
۷-۱-۱) استفاده از هندسه مناسب 
۷-۱-۲) توزیع نیروی جانبی وثقلي قاب‌ها 
۷-۱-۳) ساختمان طراحی شده 
۷-۱-۴) ساختمان نمونه 
۷-۱-۵) نتيجه 
۷-۱-۶) مشخصات مقاومت مصالح در طراحي پانل سه بعدي 
۷-۱-۷)  طراحي مدل بادبندمعادل پانل سه‌بعدي 
۷-۲) مشخصات ساختمان 
۷-۲-۱) آئین‌نامه های مورد استفاده 
۷-۲-۲) مشخصات پروژه 
۷-۳) تعیین هدف بهسازی و سطح اطلاعات 
۷-۴) پارامترهای مقاومت مصالح 
۷-۵) بارگذاری 
۷-۵-۱) بارهای مرده 
۷-۵-۲) بارهای زنده 
۷-۵-۳) نیروهای جانبی ناشی از زلزله 
۷-۶) مدلسازی خطی و توضیح مدل ها 
۷-۶-۱) مدلسازی خطی 
۷-۶-۲) مدل اول 
۷-۶-۳) مدل دوم 
۷-۶-۴) مدل سوم 
۷-۶-۵) مدل چهارم 
فصل هشتم: ارزیابی و نتیجه گیری از رفتار لرزه‌ای غیرخطی سازه نمونه فصل هفتم با توجه به اثر پانل سه بعدی 
۸-۱) مقدمه 
۸-۲) تحلیل خطر زلزله و طیف طراحی 
۸-۳) انتخاب اولیه روش تحلیل 
۸-۴) بررسی پارامترهای اثرگذار 
۸-۴-۱) اثر همزمانی مولفه های متعامد زلزله 
۸-۴-۲) اثر مولفه های قائم زلزله 
۸-۴-۳) اثر P-Δ 
۸-۴-۴) ملاحضات پیچش 
۸-۵) تحلیل خطی ونسبت تنش بحراني در اعضا 
۸-۶) فرضیات تحلیل غیرخطی 
P-Δ ۸-۶-۱) اثر 
۸-۶-۲) اثرات پیچش 
۸-۶-۳) ترکیب بارها 
۸-۶-۴) مفاصل پلاستیک و محل آن ها 
۸-۶-۵) نقطه کنترل 
۸-۶-۶) الگوی باربر جانبی 
۸-۷) بررسی نتایج حاصل از آنالیز مدل‌ها و تفسیر نمودارها 
۸-۷-۱) بررسی و تفسیر نمودارهای پوش آور 
PUSH EX8-7-1-1) مقايسه جداول و تفسير نمودارهاي پوش‌آور در فايل هاي سه گانه تحليل غيرخطي 
PUSH EY8-7-1-2) مقايسه جداول و تفسير نمودارهاي پوش‌آور در فايل هاي سه گانه تحليل غيرخطي 
PUSH SPX8-7-1-3) مقايسه جداول و تفسير نمودارهاي پوش‌آور در فايل هاي سه گانه تحليل غيرخطي 
PUSH SPY8-7-1-4) مقايسه جداول و تفسير نمودارهاي پوش‌آور در فايل هاي سه گانه تحليل غيرخطي 
PUSH UNX8-7-1-5) مقايسه جداول و تفسير نمودارهاي پوش‌آور در فايل هاي سه گانه تحليل غيرخطي 
 تحليل غيرخطي PUSH UNY8-7-1-6) مقايسه جداول و تفسير نمودارهاي پوش‌آور در فايل هاي سه گانه 
 تحليل غيرخطي PUSH MODE18-7-1-7) مقايسه جداول و تفسير نمودارهاي پوش‌آور در فايل هاي سه گانه 
FEMA 3568-7-2) بررسی و تفسیر نمودارهای پوش‌آور به همراه تغيیرمکان هدف محاسبه شده براساس 
تحلیل غیرخطی FEMA-356 ،PUSH EX8-7-2-1) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای در فایل های سه گانه ‌ 
‌تحلیل غیرخطی FEMA-356 ،PUSH EY8-7-2-2) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای در فایل‌هاي سه گانه 
تحلیل غیرخطی FEMA-356 ،PUSH SPX8-7-2-3) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای در فایل های سه گانه ‌ 
تحلیل غیرخطی FEMA-356 ،PUSH SPY8-7-2-4) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای در فایل های سه گانه ‌ 
تحلیل غیرخطی FEMA-356 ،PUSH UNX8-7-2-5) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای در فایل های سه گانه ‌ 
تحلیل غیرخطی FEMA-356 ،PUSH UNY8-7-2-6) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای در فایل های سه گانه ‌ 
تحلیل غیرخطی FEMA-356 ،PUSH MODE18-7-2-7) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای در فایل های سه گانه ‌ 
۸-۷-۳) ارزیابی تغییرمکان جانبی مراکز جرم و دريفت طبقات 
فصل نهم: نتايج كلي و پيشنهادات 
۹-۱) نتایج كلي فصل هاي پنجم و ششم (تحلیل خطی) 
۹-۲) نتایج کلی فصل های هفتم و هشتم (تحلیل غیرخطی) 
۹-۳) پیشنهادات برای پژوهشهای آتی 
مراجع 

 

 

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات390
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشندارد
فرمت فایلورد

پاسخ دهید