پایان نامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر مبنای استاندارد

<span>پایان نامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر مبنای استاندارد</span>

دسته بندی: پایان نامه

قیمت: 6400 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
6400 تومان – خرید

 

فهرست مطالب

 

 

 

شماره صفحه

مقدمه

۶

تا

۷

۱

الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبراسيون

۸

تا

۴۶

۲

۲           الزامات سيستمي

۴۷

تا

۱۶۶

۲-۱

نظام كنترل مدارك و سوابق

۴۷

تا

۶۴

۲-۱-۱

دستورالعمل نحوه تهيه مدارك سيستم مديريت كيفيت

۴۷

تا

۵۳

۲-۱-۲

رويه كنترل مدارك و سوابق

۵۴

تا

۵۹

۲-۱-۳

دستورالعمل كنترل مدارك فني

۶۰

تا

۶۴

۲-۲

نظام مديريت سفارشها و قراردادها

۶۵

تا

۸۹

۲-۲-۱

دستورالعمل گردش كار آزمونها

۶۵

تا

۷۸

۲-۲-۲

دستورالعمل عقد،پيگيري،كنترل و بازنگري قراردادها

۷۹

تا

۸۹

۲-۳

نظام خريد و تداركات

۹۰

تا

۱۱۴

۲-۳-۱

دستورالعمل كنترل خريد اقلام و تجهيزات

۹۰

تا

۱۰۰

۲-۳-۲

آيين نامه معاملات

۱۰۱

تا

۱۰۷

۲-۳-۳

رويه تنخواه گردان

۱۰۸

تا

۱۱۴

۲-۴

رويه ارزيابي پيمانكاران فرعي

۱۱۵

تا

۱۳۳

۲-۵

دستورالعمل رسيدگي به شكايات و نظرسنجي از مشتريان

۱۳۴

تا

۱۳۹

۲-۶

كنترل عدم تطابق اقدام اصلاحي و پيشگيرانه

۱۴۰

تا

۱۵۳

۲-۶-۱

رويه بهبود مستمر فرآيندها( اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه )

۱۴۰

تا

۱۴۴

۲-۶-۲

دستورالعمل نظام پيشنهادات

۱۴۵

تا

۱۵۳

۲-۷

مميزي داخلي

۱۵۴

تا

۱۶۶

۲-۷-۱

رويه مميزي داخلي

۱۵۴

تا

۱۶۲

۲-۷-۲

رويه شرايط مميزين داخلي نظام مديريت

۱۶۳

تا

۱۶۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

استاندارد بين المللي ISO / IEC 17025 كه در نتيجه تجربيات وسيع حاصل از اجراي ISO / IEC Guide 25 و استاندارد اروپايي EN 45001 تهيه گرديده است , اكنون جايگزين هر دو آنها شده است . استاندارد ايران – ايزو – آي اي سي ۱۷۰۲۵ كه بر اساس استاندارد بين المللي فوق تدوين شده است , شامل كليه الزاماتي است كه آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبراسيون بايد آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه يك سيستم كيفيت را به كار گرفته و برقرار نگه مي دارند و از نظر فني صلاحيت داشته و نيز قادر به فراهم كردن نتايج فني معتبر مي باشند .

 

مراجع تأييد صلاحيت كه صلاحيت آزمايشگاههاي آزمون و كاليبراسيون را به رسميت مي شناسند بايستي اين استاندارد را به عنوان مبناي تأييد صلاحيت بكار برند . در بند ۴ الزامات مربوط به مديريت صحيح و در بند ۵ الزامات مربوط به احراز صلاحيت فني جهت نوع آزمون ها و يا كلايبراسيون هايي كه آزمايشگاه به عهده مي گيرد , مشخص مي شود .

 

بكار گيري روز افزون سيستم هاي كيفيت عموماً باعث افزايش نياز به حصول اطمينان از اين امر شده است كه آزمايشگاه هايي كه بخشي از يك سازمان بزرگتر مي باشند يا خدمات ديگري هم ارائه مي نمايند, قادر به اجراي سيستم كيفيتي هستند كه با استانداردهاي ايران – ايزو ۹۰۰۱ و ايران – ايزو ۹۰۰۲ و نيز با اين استاندارد منطبق مي باشد . بنابراين سعي شده است كه تمامي آن دسته از الزامات استانداردهاي ايران – ايزو ۹۰۰۱ و ايران – ايزو ۹۰۰۲ مرتبط با دامنه شمول خدمات آزمون و كاليبراسيون كه در سيستم كيفيت آزمايشگاه منظور شده است , در اين استاندارد در نظر گرفته مي شود .

 

آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبراسيوني كه الزامات اين استاندارد را برآورده نمايند الزامات استانداردهاي ايران – ايزو ۹۰۰۱ و ايران – ايزو ۹۰۰۲ را نيز برآورده خواهند نمود .

 

گواهي انطباق با استانداردهاي ايران – ايزو ۹۰۰۱ و ايران – ايزو ۹۰۰۲ في نفسه حاكي از صلاحيت آزمايشگاه در فراهم كردن و ارائه داده ها  نتايج فني معتبر نخواهد بود .

۱- در اين استاندارد واژگان فارسي « بايد »  و « بايستي » به ترتيب معادل واژگان انگليسي ” shall “ و ” should “ بكار رفته است .

در صورتي كه آزمايشگاه ها الزامات اين استاندارد را برآورد ه نمايند وتوسط مرجعي تأييد صلاحيت شوند كه داراي موافقت نامه شناسايي متقابل با مراجع هم تراز خود در ساير كشورهاي استفاده كننده از اين استاندارد باشند , پذيرش نتايج آزمون و كاليبراسيون كشورها تسهيل مي گردد .

بكارگيري اين استاندارد همكاري ميان آزمايشگاهها و ساير سازمان ها را تسهيل و به تبادل اطلاعات و تجارب و نيز به هماهنگ كردن استانداردها و روش هاي اجرايي كمك مي كند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبراسيون

 

۱       هدف و دامنه كاربرد

۱-۱    در اين استاندارد الزامات عمومي براي احراز صلاحيت جهت انجام آزمون و يا  كاليبراسيون و نيز نمونه برداري تعيين مي گردد . اين استاندارد دربرگيرنده انواع آزمون و كاليبراسيوني مي شود كه با استفاده از روش هاي استاندارد, روش هاي استاندارد نشده[۱] و روش هاي ابداع شده در خود آزمايشگاه انجام مي گيرد.

 

۱-۲       اين استاندارد در مورد كليه سازمان هاي انجام دهنده آزمون و يا  كاليبراسيون كاربرد دارد و مثلاً شامل آزمايشگاه هاي شخص اول , شخص دوم ، شخص ثالث و نيز آزمايشگاه هايي مي شود كه آزمون و يا  كاليبراسيون در آنها بخشي از بازرسي و گواهي كردن محصول را تشكيل مي دهد .

اين استاندارد در باره كليه آزمايشگاه ها صرف نظر از تعداد كاركنان يا گستره حوزه فعاليت هاي آزمون و يا  كاليبراسيون كاربرد دارد . هر گاه آزمايشگاهي يك يا چند فعاليت مذكور در اين استاندارد , از قبيل نمونه برداري و طراحي يا ابداع روش هاي جديد را انجام نمي دهد , الزامات مذكور در بندهاي مربوط به اين فعاليت ها اعمال نمي گردد .

 

۱-۳       ياد آوري هاي مندرج در اين استاندارد براي روشنگري در مورد متن , مثال و راهنمايي ذكر شده اند و الزاماتي را در بر ندارند و لذا جزء جدايي ناپذيري از اين استاندارد به شمار نمي آيند .

 

۱-۴       اين استاندارد براي استفاده توسط آزمايشگاه ها در ايجاد سيستم هاي كيفيتي , اداري و فني جهت مديريت عمليات آن هاست . مشتريان آزمايشگاهها , مراجع قانوني و مراجع تأييد صلاحيت نيز مي توانند از اين استاندارد براي تأييد يا شناسائي صلاحيت آزمايشگاه ها استفاده نمايند .

 

 


0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات408
پسوند فایلpdf , doc
قابلیت ویرایشندارد
فرمت فایلورد و پی دی اف

پاسخ دهید