واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب

<span>واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب</span>

دسته بندی: روانپزشکی

قیمت: 3200 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3200 تومان – خرید

دانلود مقاله واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب

اهداف يادگيري
دانشجو بايد پس از مطالعه اين بخش بتواند:
•    تسلسل واكنشهاي تطابقي و ناهنجار تطابقي پسيكوفيزيولوژيكال را توصيف كند.
•    رفتارهاي همراه با واكنش هاي پسيكوفيزيولوژيكال را شناسايي كند.
•    فاكتورهاي مستعد كننده و استرسورهاي محرك وابسته به واكنش هاي پسيكوفيزيولوژيكال را تجزيه كند.
•    منابع و مكانيسم هاي Coping وابسته به واكنش هاي پسيكوفيزيولوژيكال را توصيف كند.
•    تشخيص هاي پرستاري براي بيماران وابسته به واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال را فرموله كند.
•    ارتباط بين تشخيص هاي پرستاري و طبي وابسته به واكنش هاي پسيكوفيزيولوژيكال را بررسي نمايد.
•    نتايج مورد انتظار و اهداف كوتاه مدت پرستاري را براي بيماران وابسته به واكنش ها پسيكوفيزيولوژيكال شناسايي كند.
•    طرح آموزش يك بيمار را براي افزايش تطابق واكنش هاي پسيكوفيزيولوژيكال تبيين كند.
•    مداخلات پرستاري را براي بيماران وابسته به واكنش هاي پسيكوفيزيولوژيكال

شامل۳۶صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید