مقاله ورد درس هوا و اقلیم شناسی

<span>مقاله ورد درس هوا و اقلیم شناسی</span>

دسته بندی: کشاورزی

قیمت: 2000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

دانلود پروژه کامل درس هوا و اقلیم شناسی کشاورزی شهر کرمانشاه

فهرست مطالب
فصل اول: مشخصات ایستگاه سینوپتیک    ۱
۱-۱- موقعیت جغرافیایی استان    ۱
۱-۲- اقلیم استان کرمانشاه    ۱
۱-۳- پوشش گیاهی استان کرمانشاه    ۲
۱-۴- مشخصات کلی کشاورزی    ۳
فصل دوم: دما    ۴
۲-۱- تمرین    ۴
۲-۱-۱- نمودار    ۵
۲-۱-۲- نتیجه گیری    ۵
فصل سوم: بارش    ۶
۳-۱- تمرین    ۶
۳-۱-۱- نمودار    ۷
۳-۱-۲- نتیجه گیری    ۸
فصل چهارم: رطوبت    ۹
۴-۱- تمرین    ۹
۴-۱-۱- نمودار    ۱۰
۴-۱-۲- نتیجه گیری    ۱۰
فصل پنجم: تعیین اقلیم    ۱۱
۵-۱- ضرایب اقلیمی    ۱۱
۵-۱-۱- ضریب اقلیمی ترانسوا    ۱۱
۵-۱-۲- ضریب اقلیمی ایوانف    ۱۲
۵-۱-۳- سیستم طبقه بندی کوپن    ۱۳
۵-۱-۴- روش دومارتن    ۱۷
۵-۱-۵- روش ارینچ    ۱۹
۵-۱-۶- روش کنراد    ۲۰
۵-۱-۷- روش ضریب بارندگی    ۲۱
۵-۱-۸- روش ترنت وایت    ۲۲
۵-۲- نمودارهای اقلیمی    ۲۳
۵-۲-۱- منحنی آمبروترمیک    ۲۳
۵-۲-۲- نمودار هایترگراف    ۲۵
۵-۲-۳- اقلیم نمای آمبرژه    ۲۷
منابع    ۲۹

فصل اول: مشخصات ایستگاه سینوپتیک
۱-۱- موقعیت جغرافیایی استان
استان کرمانشاه با مساحت ۲۴۶۴۰ کیلومترمربع، هفدهمین استان ایران ازنظر وسعت به شمار می‌رود. مختصات جغرافیایی کامل استان کرمانشاه بر روی کره زمین از طول جغرافیایی ۴۵ درجه و ۲۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه شرقی تا ۴۸ درجه و ۱ دقیقه و ۵۸ ثانیه شرقی و از عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۳۷ دقیقه و ۸ ثانیه شمالی تا ۳۵ درجه و ۱۷ دقیقه و ۸ ثانیه شمالی است. استان کرمانشاه که ۱٫۵ درصد مساحت کشور را در بر می‌گیرد، از استان‌های غربی به شمار می‌آید که با کشور عراق مرز مشترک دارند. این استان از شمال به استان کردستان، از جنوب به استان لرستان و ایلام، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود می‌شود. مرکز استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه است. بر اساس آخرین تغییرات در سال ۱۳۹۰ استان کرمانشاه از، ۱۴ شهرستان، ۳۱ شهر، ۳۱ بخش و ۸۶ دهستان تشکیل شده است.

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید