مقاله بررسی تاثیر روش تدریس پرسش و پاسخ بر میزان یادگیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه از دیدگاه دانشجو معلمان

<span itemprop="name">مقاله بررسی تاثیر روش تدریس پرسش و پاسخ بر میزان یادگیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه از دیدگاه دانشجو معلمان</span>

دسته بندی:

نوع فایل: - -

قیمت: 4900 تومان

پسوند فایل: Docx

قابلیت ویرایش: دارد

فرمت فایل: ورد

تعداد نمایش: 672 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۵ تیر ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4900 تومان – خرید

نام دانشکده: دانشکده شهید با هنر تهران

رشته تحصیلی: دبیری زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

پژوهش حاضر در رابطه با تاثیر روش تدریس پرسش و پاسخ بر میزان یادگیری دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش شامل ۵ فصل می باشد که در هر فصل اعمالی بر روی موضوع تحقیق انجام گرفته است. پس از جستجو و تحقیق در رابطه با انتخاب موضوع مناسب مطالعاتی درباره ی روش تدریس پرسش و پاسخ و تاریخچه و پیشینه نظری و عملی آن از طریق کتب و مقالات مختلف و پایان نامه ها صورت گرفت و برای رسیدن به نتایج و پاسخ  فرضیات و سوالات پژوهشگراز روش میدانی استفاده گردید.

بعد از تنظیم سوالات نظر سنجی بر اساس فرضیات از سی نفر دانشجو معلم شهید باهنربه صورت تصادفی نظر سنجی شد و سپس بر اساس پاسخ های دانشجو معلمان در نظر سنجی از طریق محاسبات ریاضی، فرضیات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  و براساس اطلاعات به دست آمده بحث و نتیجه گیری کردم که در آن به تاثیر روش تدریس پرسش و پاسخ بر میزان یادگیری دانش آموزان رسیدم و نتایج مطللوبی کسب شد.

فهرست عناوین                                        صفحه

فصل اول

 بیان مسئله………………………۳ – ۱

اهداف ………………………….۳

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………. ۳

فرضیه ها/ سوالات تحقیق……………………..۴

تعریف واژه های کلیدی یا متغیرها……………………..۴

فصل دوم

پیشینه تحقیق (ادبیات تحقیق)

تاریخچه…………………………….۷ – ۵

پیشینه نظری………………………….۱۴-۸ 

پیشینه عملی………………………………..۱۷-۱۵

فصل سوم

روش اجرای تحقیق……………………..۱۹-۱۸

فصل چهارم

جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل………………..۲۲-۲۰

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری………………………….۲۵-۲۳

منابع……………………………… ۲۶

ضمائم………………………۵۷-۲۷

پاسخ دهید