سمینار تعامل بین کاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز

<span>سمینار تعامل بین کاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز</span>

دسته بندی: پروژه

قیمت: 6800 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
6800 تومان – خرید

سمینار کارشناسی ارشد رشته برق گرایش کنترل

با موضوع :

تعامل بین کاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز

 

مقدمه

چھره جزو مھمترين محرک ھايي است که به سيستم بينايي اعمال مي شود. ثبت ھاي الکترودي

نشان داده است که بعضي از نرونھا به طور اساسي به چھره Macaque از تک نرون ھا در ميمون

جواب مي دھند و به محرک ھاي ديگر پاسخ نمي دھند. اين نرونھا در جلوي قسمت بالايي شيار

٢يافت شده اند. اين سلول ھا براي پاسخ دادن نياز به وجود تمام TE و در ناحيه STS گيجگاھي يا ١

اجزاي صورت را دارند.

از طرفي، نشان داده شده است که بعضي از سلول ھا به تنھا يکي از اجزاي صورت مانند ( چشم

ھا، دھان ،موھا) يا زير مجموعه اي از اجزاء پاسخ مي دھند. اين سلول ھا پاسخ افت کننده اي به

جزء ديگر صورت يا کل صورت دارند. ھر کدام از اين سلول ھا از طريق سيناپس ھا به يکديگر

متصل مي باشند که تشکيل يک شبکه عصبي را مي دھند.

ھدف اين پروژه آناليز اين نکته است که وجود جاذب ھاي ٣ مجزا براي اجزاي صورت مانند

چشم، گوش، بيني و مو در کنار جاذب ھا براي کل صورت چقدر فرآيند ھاي ذخيره سازي و

بازشناسي کل چھره را تسھيل مي سازد. سوال اصلي ديگري که در اينجا مطرح است اين است که

ذخيره سازي اجزاء به صورت جاذب در يک ناحيه کرتکس چقدر به ذخيره سازي و بازيابي يک

حافظه ترکيبي کمک مي کنند. با اين حال قصد اصلي اين پروژه تاکيد بر بازيابي صورت در

مغز براي پاسخ به اين پرسش است . اين کار بوسيله مدلسازي انجام مي پذيرد به اين ترتيب که

شبکه عصبي مورد نظر براي مدلسازي پياده سازي مي شود و نتايج بررسي خواھد شد

شبيه سازي شده است ، از SISSA و ھمکارانش در Treves يکي از مدلھاي مشابه که توسط

شبکه عصبي ماژولار تشکيل شده است که ھر يک از ماژول ھا براي کد کردن و ذخيره سازي يک

از اجزاي صورت استفاده شده اند. در اين شبيه سازي شبکه اي براي سلول ھاي کد کننده کل

صورت يا سلول چھره ٤ در نظر گرفته نشده است و فقط تفاوت در وجود يا نبود اتصالات بين

ماژول ھا درعمل بازشناسي چھره مورد بررسي قرار گرفته است .

١ Superior Temporal Suclus

٢ Cytwarchitectonic area

٣ Attractor

٤ Face cell

دانلود سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته برق – کنترل

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات75
پسوند فایلpdf
قابلیت ویرایشندارد
فرمت فایلپی دی اف

پاسخ دهید