دستور کار آزمایشگاه پروتوزئولوژی رشته میکروبیولوژی

<span>دستور کار آزمایشگاه پروتوزئولوژی رشته میکروبیولوژی</span>

دسته بندی: پروژه

قیمت: 14000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
14000 تومان – خرید

دستور کار آزمایشگاه:

پروتوزئولوژی رشته میکروبیولوژی

فهرست:
فصل اول:    ۴
مقررات آزمایشگاه و طرز صحیح کار با میکروسکوپ    ۴
دستورات ایمنی در آزمایشگاه    ۴
اصول مراقبت از میکروسکوپ    ۵
آشنایی با  ساختمان میکروسکوپ:    ۶
روش تنظیم کردن لام    ۸
آشنایی با میکروسکوپ اینورت :    ۹
فصل دوم:    ۱۱
روش‌های آزمایش مدفوع    ۱۲
نکات مهم در نمونه گیری مدفوع    ۱۲
۱- آزمایش ماکروسکوپی مدفوع:    ۱۳
الف: قوام مدفوع:    ۱۳
ب: رنگ مدفوع:    ۱۴
ج: انگل‌های ماکروسکوپی:    ۱۵
۲- آزمایش میکروسکوپی مدفوع    ۱۵
الف: روش مستقیم Direct:    ۱۵
ب: روش تغلیظ Concentration:    ۱۸
ج- روش رنگ آمیزی دائم Permanent stain:    ۲۱
د- روش کشت مدفوع Culture:    ۲۹
هـ- روش بررسی کوپر و آنتی بادی Copro antibodies:    ۳۰
آزمایش جستجوی خون مخفی در مدفوع    ۳۱
سیل کردن لام (Seal)    ۳۳
فصل سوم:    ۳۵
عوامل مداخله گر در تشخیص انگل‌ها    ۳۵
۱- گلبولهای سفید در مدفوع    ۳۵
۲- گرده گیاهان    ۳۷
۳- سلولهای گیاهی    ۳۷
۴- اسپریل‌ها یا رشته‌های مارپیچی گیاهی    ۳۸
۵- کریستالهای شارکوت لیدن    ۳۹
۶- مخمر    ۳۹
۷- پرز گیاهی    ۴۰
۸- مواد گیاهی    ۴۱
۹- سلول اپیتلیال    ۴۱
۱۰- عوامل قارچی Fungal elements    ۴۲
۱۱- سلولهای نشاسته ای Starch cells    ۴۲
فصل چهارم    ۴۴
تشخیص تک یاخته های خون و نسج    ۴۴
الف- آزمایش میکروسکوپی نمونه خون جهت تشخیص مالاریا    ۴۵
شبه انگل ها (Artifacts) در لام خون:    ۴۸
ب- روش تشخیص لیشمانیوز جلدی    ۵۰
روش نمونه‏برداری از ضایعات مشکوک به سالک و بررسی میکروسکپی:    ۵۱
روش صحیح نمونه‏برداری و رنگ‏آمیزی    ۵۲
روش رنگ‏آمیزی گیمسا:    ۵۳
کشت نمونه:    ۵۴
روش تهیه محیط کشت دوفازی Novy-Mac Neal-Nicolle) NNN):    ۵۵
ج – روش تشخیص لیشمانیوز احشایی    ۵۸
۱ –  روش های انگل شناسی :    ۵۹
نمونه‌برداری از ضایعات احشایی وانجام آزمایش‏های انگل‏ شناسی    ۵۹
۲ – روش های سرولوژی    ۶۱
فصل پنجم    ۶۹
تشخیص آزمایشگاهی تریکوموناس واژینالیس    ۶۹
۱- نمونه برداری از دستگاه تناسلی زنان    ۶۹
۲- نمونه گیری از مردان    ۷۰
۳- نمونه ادرار    ۷۰
رنگ آمیزی و کشت تریکوموناس واژینالیس    ۷۰
روش تهیه محیط Dorse:    ۷۱
فصل ششم    ۷۳
طرز ساخت محلول ها    ۷۳
منابع :    ۷۹

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات113
پسوند فایلdocx
قابلیت ویرایشدارد
فرمت فایلورد

پاسخ دهید