دانلود روشهای شناسايی و مقابله با پرشدگی در خطوط انتقال سيستمهای قدرت

<span itemprop="name">دانلود روشهای شناسايی و مقابله با پرشدگی در خطوط انتقال سيستمهای قدرت</span>

دسته بندی: - -

نوع فایل: -

قیمت: 3600 تومان

تعداد صفحات: 105

پسوند فایل: doc

قابلیت ویرایش: ندارد

فرمت فایل: ورد

تعداد نمایش: 60 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۵ مرداد ۱۳۹۸

به روز رسانی در: ۲۵ مهر ۱۳۹۸

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3600 تومان – خرید

دانلود روشهای شناسايی و مقابله با پرشدگی در خطوط انتقال سيستمهای قدرت

مقدمه

تجديد ساختار در برق يکی از مسائل جديد در سالهای اخير می باشد، که به منظور ايجاد رقابت و کاهش

قيمت برق، افزايش بازدهی شبکه قدرت، بهبود سرويس دهی و کيفيت برق، ومانند آن در سيستم قدرت

مطرح می شود به واسطه قيد و بندهای فيزيکی در انتقال توان، بازار برق در بسياری از موارد از يک

سيستم رقابتی کامل، فاصله می گيرد.

از مهمترين قيد و بندها، ايجاد پرشدگی در سيستم انتقال است، که به واسطه آن فضای رقابت محدود می

گردد. پس از اجرای بازار انرژی در سيستمهای تجديد ساختار شده، و تعيين سهم توليد هر يک از توليد

کنندگان حالاتی پيش می آيد که برخی از قيود شبکه نظير حد توان عبوری از خطوط انتقال شينها نقض

می گردند، چنين حالتی تحت عنوان پرشدگی شناخته می شود. اعمال راهکارهای مناسب برای رفع

پرشدگی که مديريت پرشدگی ناميده می شود

پاسخ دهید