باند پايه I&Q تشخيص پالس هاي كدشده و فاقد كد دريافتي از خروجي

<span>باند پايه I&Q تشخيص پالس هاي كدشده و فاقد كد دريافتي از خروجي</span>

دسته بندی: پروژه

قیمت: 3800 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3800 تومان – خرید

چکیده

از مهمترين موضوعات در بحث مخابرات نظامي، مباحث مربوط به كشف، شناسايي و شنود سيستم هاي

مخابراتي و به خصوص سيستمهاي راداري (به طور عام تشعشع كننده) ميباشد. يكي از اركان اين زمينه،

رادارهاي پسيو (راداريابهاي پسيو) است كه امكان كشف موقعيت رادارها و اهداف تشعشع كننده را فراهم

مي سازد. در اين سيستم ها از روش هاي متنوعي براي آشكارسازي اهداف استفاده مي شود كه مبتني بر

از مهم ترين اين (TDOA) اطلاعات مختلف مي باشد. روش هاي مبتني بر اختلاف زمان ورود پالس دريافتي

روش هاست. با توجه به اينكه اغلب تشعشع كننده ها پالسي مي باشند، يكي از كارهاي مهم در سيستم هاي

مذكور تشخيص كدشده يا فاقد كد بودن پالس هاي مذكور م يباشد. در سيستم هاي رادارياب غيرفعال

تشخيص اين مسئله باعث كاه شچشمگير زمان محاسبات و به تبع آن افزايش احتمال ،TDOA مبتني بر

آشكارسازي مي شود. براي رسيدن به اين منظور، در اين تحقيق تلاش شده تا روشي ساده و سريع براي

تشخيص وجود يا عدم وجود كد در پالس ارائه شود به طوريكه روش ارائه شده براي هر دو حالت

مناسب باشد. اين كار با استفاده از تبديل فوريه انجام شده است و نتيجه آن نشان دهنده آن است كه

عليرغم سادگي، نتايج حاصل از اين روش داراي دقت قابل قبولي است.

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشندارد
فرمت فایلورد

پاسخ دهید