اقدام پژوهی : پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس

<span itemprop="name">اقدام پژوهی : پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب  دانش آموزان در کلاس</span>

دسته بندی:

نوع فایل:

قیمت: 1200 تومان

قابلیت ویرایش: ندارد

تعداد نمایش: 604 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۸ آبان ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۸ آبان ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1200 تومان – خرید

دانلود اقدام پژوهی : پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس

چکیده
توانایی اداره وهدایت کلاس،بخش مهمی ازکار هرمعلم وکلاس ونیزبسترمناسبی برای یادگیری است.به نظر میرسدمعلم برای اداره مطلوب ومنظم کلاس درس به دومهارت احتیاج دارد:یکی،برقراری ارتباط موثرومثبت بادانش آموزان ودیگری،مدیریت کلاس.
این مدیریت باعث تسهیل امراموزش وکاهش رفتارهای نامطلوب دردانش اموزان می شود.برای کمک به معلمان برای ایجادجوی آرام ومطلوب درکلاس،چهارراهبرد پیشنهادمیشود:
الف)پیشگیری ازرفتارهای نامطلوب دانش آموزان درکلاس،
ب)برقراری ارتباط موثرومثبت بادانش آموزان ،
ج)استفاده ازروش یادگیری مشارکتی درکلاس
د)فراهم کردن جومثبت ومطلوب برای یادگیری وآموزش.
واژگان کلیدی :
دانش آموزان – رفتار مطلوب – ارتباط موثر

پاسخ دهید