اقدام پژوهی بالا بردن اعتماد به نفس دانش اموز

<span>اقدام پژوهی بالا بردن اعتماد به نفس دانش اموز</span>

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقدمه
يكي از عمده‌ترين دلايل كم‌رويي كودكان ، ضعف در اعتماد به نفس و احساس خود ارزشمندي است. پديده كم‌رويي كه امروزه به عنوان يك معلوليت اجتماعي مطرح شده، با چگونگي نگرش فرد نسبت به خود و احساس خودارزشمندي رابطه مستقيمي‌دارد. در درمان كم‌رويي هم براي كاهش اضطراب و افزايش مهارت‌هاي اجتماعي (مانند شمرده و رسا صحبت كردن، برقراري ارتباط بصري با مخاطبان و…) بدون توجه اساسي به اصول و روش‌هاي تقويت اعتماد به نفس اقدام مؤثري انجام نمي‌شود.
خودشناسي و پذيرش مسووليت اجتماعي از مهم‌ترين هدف‌هاي تربيتي در هر جامعه‌اي است و برخورداري از حس «خودارزشمندي» و «اعتماد به نفس» قوي به مثابه يك سرمايه ارزشمند حياتي، براي همه انسان‌ها به ويژه كودكان و نوجواناني است كه از مهارت‌هاي اجتماعي كمتري بهره مند هستند و از مؤثرترين عوامل پيشرفت و شكوفايي استعدادها و خلاقيت‌ها به شمار مي‌آيد.
به طور كلي، فرآيندهاي شناختي، احساسات، انگيزه‌ها، برقراري روابط شيوه زندگي، تصميم‌گيري‌ها و انتخاب‌هاي ما به طور قوي متاثر از چگونگي احساس خودارزشمندي و اعتماد به نفس است. يك اراده قوي در گرو اعتماد به نفس قوي و استوار است. تسليم‌ناپذيري، مطمئن، مصمم و راسخ قدم بودن، از صفات برجسته رهبران بزرگ است، به عبارت ديگر، تنها عوامل تعيين كننده رفتار، اعتماد به نفس و احساسي است كه ما نسبت به خودمان داريم. به عقيده مازلو، ما براي سلامت رواني خود به احساس اعتماد به نفس مثبت و قوي نياز داريم. بنابراين براي برخورداري از اعتماد به نفس، انسان نياز دارد كه از احترام و شأن اجتماعي مطلوب و نگرش مثبت به خويشتن بهره مند باشداعتماد به نفس واقعی زائیده‌ی تعهد فرد به خویشتن است: این تعهد که هر آنچه لازم باشد، انجام خواهد داد تا به خواسته او نیازهایش برسد.فردی که فاقد اعتماد به نفس است، عادت کرده است که در مقابل دیگران اختیار و اراده‌ای از خود نداشته باشد و هر تقاضایی را اجابت نماید. به عبارت دیگر حالت خود نگهداری، امتناع و «نه گفتن» به درخواست دیگران در او ضعیف شده است
شامل۲۸صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید