آموزش دختران چشم انداز توسعه پایدار

<span>آموزش دختران چشم انداز توسعه پایدار</span>

دسته بندی:

قیمت: 1800 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1800 تومان – خرید

مقدمه
یکی ازمهمترین معیارهای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که دختران در آن کشور دارند. دختران به عنوان عوامل بنیادین و نیمی از نیروی فعال جامعه نقش بسزایی در تحولات تمامی جوامع انسانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می کنند و چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته نشود، به طور یقین خللی در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه ایجاد خواهد شد.
نیمی از جمعیت جهان را دختران تشکیل می‏دهند و اگر وظایف خانه‏داری و نقش مادری را کار در نظر بگیریم، دو سوم ساعات کار انجام ‏شده در جهان متعلق به دختران است، اما با وجود همه فعالیت‏های ارزشمند آنان، یک‏ دهم درآمد جهان و یک ‏صدم مالکیت اموال و دارایی‏ها متعلق به دختران است.
مطالعات علمی نشان می دهد، حضور مادر در خانواده امنیت روانی برای اعضاء خانواده ایجاد می‏کند که در رشد و پیشرفت جامعه موثر و این فعالیت ارزشمند جزء دارایی‏ها و درآمد های پنهان خانواده است.
در چند سال گذشته، مطالعات متعددی در مورد تجزیه و تحلیل موقعیت دختران در سطوح منطقه ای، ملی، میزان اشتغال آنان وعوامل بازدارنده فعالیت آنان، نگرش‌ها، تمایلات و نقش دختران در توسعه، انجام شده است؛ از آنجایی که در بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها، توجه به نیروی انسانی و تخصص مطرح است لذا سخن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نیز امری ضروری است.

شامل۲۲صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید