آشنایی با ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژي هاي مختلف آنها

<span>آشنایی با ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژي هاي مختلف آنها</span>

دسته بندی: پروژه

قیمت: 4500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
4500 تومان – خرید

١

چکیده:

يکي از روش هاي نوين توليد جريان الکتريسيته که بر اساس ويژگي هاي حالت چهارم ماده طراحي شده

است. اين مولدها داراي قسمت مکانيکي متحرک نيستند و به همين دليل در MHD است مولدهاي

ها تبديل MHD ها هيچ صحبتي از اتلاف انرژي بر اثر اصطکاک مطرح نيست. همچنين چون در MHD

انرژي به صورت مستقيم انجام مي شود, اتلاف انرژي بسيار کم است در حالي که در ژنراتورهاي معمولي

بايد ابتدا انرژي منبع به صورت مکانيکي در آيد و سپس توسط ژنراتور اين انرژي به انرژي الکتريکي

تبديل شود که در اين ميان مقدار قابل توجهي از انرژي تلف مي شود., فناوري پلاسما در توليد جريان

يکي از روش هاي نوين توليد جريان الکتريسيته که بر اساس ويژگي هاي MHD ) الکتريسيته (مولدهاي

است. اين مولدها داراي قسمت مکانيکي متحرک MHD حالت چهارم ماده طراحي شده است مولدهاي

ها هيچ صحبتي از اتلاف انرژي بر اثر اصطکاک مطرح نيست. همچنين MHD نيستند و به همين دليل در

ها تبديل انرژي به صورت مستقيم انجام مي شود, اتلاف انرژي بسيار کم است در حالي MHD چون در

که در ژنراتورهاي معمولي بايد ابتدا انرژي منبع به صورت مکانيکي در آيد و سپس توسط ژنراتور اين

انرژي به انرژي الکتريکي تبديل شود که در اين ميان مقدار قابل توجهي از انرژي تلف مي شود. اين امر

به بيش از ٧٠ % برسد بازده ايده آلي براي ماست. مولد MHD موجب شده است که بازده مولدهاي

داراي يک تونل دراز است که در دو طرف آن آهن رباهاي بسيار قوي و در دو طرف ديگر دو MHD

الکترود براي دريافت و انتقال جريان توليدي وجود دارد. جرياني از پلاسما با سرعت بسيار زياد (در حدود

سرعت صوت) وارد اين کانال مي شود و ذرات پلاسما در اثر در هم کنشي که با ميدان مغناطيسي موجود

دارند و تحت تاثير نيروهاي لورنتس وارد بر آنها که اثر هال ناميده مي شود از هم جدا شده و به طرف

الکترود ها حرکت مي کنند. در اين حالت مولد مانند يک خازن تخت عمل مي کند که هيچ وقت دشارژ

ها علاوه بر بازده بالايي که دارند داراي آلودگي کمي مي باشند و نيز مي توانند از . MHD نمي شود

سوخت هايي که امکان استفاده از آنها در صنايع ديگر نيست استفاده کنند که اين امر موجب شده است که

نيز مانند ساير فناوري ها MHD استفاده از اين مولدها يک امر سود آور براي دولت ها گردد. فناوري

داراي مشکلاتي است. از جمله اينکه ممکن است ذرات پلاسما در اثر ميدان مغناطيسي قوي موجود در

درون سيستم و ميدان الکتريکي به وجود آمده از انباشتگي ذرات باردار در دو الکترود کناري حالت

ها جريان MHD چرخشي به خود گرفته و موجب انفجار شديدي شوند. از طرفي جريان توليدي توسط

ها نياز به فناوري بسيار پيشرفته MHD مستقيم است که بايد به جريان متناوب تبديل شود. به علاوه ساخت

اي دارد که اکثر کشورها قادر به ساخت اين مولدها نيستند

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات72
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشندارد
فرمت فایلورد

پاسخ دهید