مدارک لازم و مراحل ثبت نام بیمه قالی بافی

به این مطلب امتیاز دهید

صنایع دستی ایران از جمله صنعت قالی بافی ایران از دیر باز مشهور و زبان زد بوده صنعتی است که اگر مورد توجه و حمایت قرار گیرد می تواند بصورت جهانی از درآمد های پول آور مطرح شود ، حال برای حمایت هرچند کوچک برای بیمه قالی بافی مدارک و مراحل زیر مورد نیاز است .

کپی شناسنامه و اصل شناسنامه

کپی کارت ملی و اصل کارت ملی

کارت مهارت فنی

تکمیل فرم درخواست

اگر فرد متقاضی بین ۱۸ و ۵۰ سال سنّ باشد بدون مازاد پرداخت بیمه می شود.

اگر دارای ۵۰ تا ۵۵ سال سنّ باشد به ازای هر یک سال باید مازاد حق بیمه را پرداخت نماید که در سال ۹۳ رقمی معادل حدودا یک و نیم میلیون تومان است.

بالای ۵۵ سال سنّ طبق قانون بیمه نمی شود.

میزان حق بیمه قالیبافان ۷ درصد بوده و۲۰ درصد توسط دولت پرداخت می شود که این میزان در سال ۹۳ حدود ۴۴ هزار تومان است.

اگر قالیبافی بیمه بوده و سپس قطع کرده و مجددا می خواهد بیمه شود با داشتن شرائط سن و سابقه می تواند مجددا درخواست بیمه شدن کند.

سلام مراحل انجام درخواست بیمه قالی بافی به شرح زیر است:

مراجعه به اتحادیه فرش جهت عضویت

گرفتن معرفی از اتحادیه فرش به سازمان فنی حرفه ای استان بمنظور اخذ گواهینامه و کارت مهارت فنی

معرفی مجدد فرد متقاضی از فنی حرفه ای به اتحادیه فرش و تایید اخذ کارت مهارت فنی توسط فرد متقاضی

معرفی فرد متقاضی طی نامه ای از سوی اتحادیه فرش با امضای مشترک رئیس اتحادیه فرش و رئیس بازرگانی استان به سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه شدن

بررسی شرائط لازم فرد از سوی تامین اجتماعی و هماهنگی جهت انجام معاینه پزشکی و کمیسیون بمنظور سنجش میزان سلامت فرد متقاضی

انجام معاینه و کمیسیون و ارائه پاسخ از سوی کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی استان به شعبه بمنظور  عقد قرارداد و صدور فیش پرداخت.

پاسخ دهید