تحلیل نتایج کنکور سراسری ۹۷ ریاضی ،تجربی ،انسانی ،هنر و زبان

به این مطلب امتیاز دهید

تحلیل نتایج کنکور سراسری ۹۷

پراکندگی شرکت کنندگان کنکور سراسری ۹۷

?۱-گروه علوم انسانی?:

-تعداد شرکت کنندگان در آزمون۲۰۴۹۳۶نفر

-کل ظرفیت پذیرش۳۰۸۱۵۴

نفر

-تعدادصندلی خالی۱۰۳۲۱۸

 

 

?۲-گروه علوم تجربی?:

-تعدادشرکت کنندگان درآزمون۶۴۲۲۲۸نفر

-کل ظرفیت پذیرش ۱۷۴۹۵۸نفر

-تعداد افرادی که رد خواهندشد۴۶۷۲۷۰نفر

 

 

?۳-گروه ریاضی فیزیک❤️:

-تعداد شرکت کنندگان در آزمون۱۴۴۴۳۷نفر

-کل ظرفیت پذیرش ۲۳۶۲۲۳نفر

-تعدادصندلی خالی۹۱۷۸۶

 

 

?۴-گروه زبان خارجه?:

-کل شرکت کنندگان ۱۴۵۵۴۱نفر

-تعدادافرادی که فقط گروه زبان را انتخاب کرده اند ۷۵۳۴نفر

 

 

?۵-گروه هنر?:

-کل شرکت کنندگان ۷۸۸۱۵نفر

-تعداد افرادی که فقط گروه هنر را انتخاب کرده اند  ۱۲۲۴۹

 

 

 

?تعدادکل شرکت کنندگان درپنج گروه: ۱۰۱۱۳۸۴نفر

 

?نسبت شرکت کنندگان گروه انسانی به کل۲۰/۲۶درصد

 

?نسبت شرکت کنندگان گروه تجربی به کل۶۳/۵۰درصد

 

?نسبت شرکت کنند‌گان گروه ریاضی به کل۱۴/۲۸درصد

 

?افرادی که فقط در گروه زبان خارجه شرکت کرده اند ۰/۷۴درصد

 

?افرادی که فقط در گروه هنرشرکت کرده اند ۱/۲۱درصد

 

?شانس قبولی گروه انسانی۱۵۰/۳۶درصد

?شانس قبولی گروه تجربی۲۷/۲۴

❤️شانس قبولی گروه ریاضی۱۶۳/۵۴

 

?نتیجه تحلیل،بدین معناست در گروههای انسانی? و ریاضی❤️ کلیه شرکت کنندگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرفته خواهند شد.ضمن اینکه ظرفیت خالی وجودخواهند داشت.

 

اما در گروه علوم تجربی? بدلیل آمار بسیار بالای شرکت کنندگان و رقابت فوق العاده سنگین ونفس گیر،فقط۲۷/۲۴درصدِ شرکت کنندگان پذیرفته خواهند شد. و۷۲/۷۶درصدآنان رد خواهند شد

پاسخ دهید