خلاصه نویسی علمی برای کنکوری ها را بیاموزید

به این مطلب امتیاز دهید

خلاصه نویسی علمی چگونه است؟

⚪️بسیار اتفاق افتاده که در اولین دفعه مطالعه ی یک مطلب، داوطلب فکر می کند برخی مطالب، خوب و لازم هستند و در تلخیص، آن ها را می آورد و در نهایت می بیند خلاصه نویسی، چیزی از اصل مطلب کم ندارد!!!

⚪️باید دانست هدف از خلاصه نویسی نه صرف پاره ای اطلاعات از درس بلکه جمع آوری نقاط حساس و استراتژیک مطلب برای مرور است.

اشتباهات رایج در خلاصه نویسی

? دلایل این مشکل از ۳ حالت خارج نیست:

◀️عدم مهارت در خلاصه نویسی؛

◀️عدم آگاهی اجمالی از محتوای آن چه خلاصه می شود؛

◀️عدم دقت شخص در تفکیک مطالب مهم از کم اهمیت

خلاصه نویسی استاندارد و اوصولی را یاد بگیرید

⏰اول خوب یاد بگیرید، بعد خلاصه بردارید.

هنگام مطالعه ی مباحث درسی ترجیحاً ابتدا به کشیدن خط در زیر مطالب اصلی، مهم و با اهمیت بپردازید و پس از یادگیری و خط کشیدن زیر مطالب، خلاصه نویسی کنید؛ زیرا انجام دو فعالیت مجزا، یادگیری و خلاصه نویسی در یک زمان واحد، باعث ایجاد اخلال و عدم تمرکز در انجام هر دو عمل می شود.

برای داشتن یادداشت های کارا باید ذهن خود را بر اطلاعات همچون ابزارهای ساختاری نظیر بندهای مربوط به مقدمه چینی (بندهایی که خواننده را برای ورود به مطلب آماده می کنند)، جمله های اصلی، عنوان بخش ها و خلاصه های پایانی متمرکز کنید. این اطلاعات یادگیری شما را تقویت می کند. ضمناً چون ممکن است قواعد، گاهی به وسیله ی موارد استثنایی و تبصره ها نقض شود، این استثناها و نکات خلاف قاعده نیز باید یادداشت و آموخته شوند.

⏳به ساختار مطالب دقت کنید.

در خلاصه نویسی ابتدا باید کلیات موضوع مورد توجه گیرد و موضوعات به صورت نمودار درختی رسم شود؛ سپس به جزئیات پرداخته شود. باید دقت کرد که معمولاً ایده و نکته ی اصلی در دو جمله ی اول پاراگراف بیان شود و بقیه ی پاراگراف شامل توضیحات این مطلب باشد اما این بدان معنی نیست که بقیه ی مهم نیست بلکه در ادامه ی م باید به کلمات کلیدی مانند «نخستین، مهمترین عامل، بیشترین تأثیر، نکته ی اساسی، در نتیجه و وجودی بودن یا نبودن افعال» توجه کرد.از جمله هایی که کلی ترین و محوری ترین اطلاعات را دربردارند، یادداشت بردارید و به جمله هایی که از لحاظ اهمیت ساختاری، ضعیف و حاوی اطلاعات جزئی ترند، توجه چندان نکنید.

(این را نگویید که احتمال فراموش کردن این نکته زیاد است پس آن را یادداشت کنم!!!!)

پاسخ دهید