دانلود پروژه کارآفرینی طرح توجیهی نمک ید دار

ریال28,000

توضیحات

کمبود ید سلامتی انسانها را از راههای مختلف به مخاطره می اندازد . مهمترین تاثیر
منفی ید عدم رشد طبیعی مغز انسان است . بعضی از عوارض ناشی از کمبود ید وقتی
عارض شوند غیر قابل جبران میباشند اما همه این عوارض به طور کلی و سادگی با
استفاده از یکسری تکنیکها و روشهای افزودن ید به مواد مصرفی قابل پیشگیری
هستند ، به طور ی که مسئولین بهداشت و سلامتی و سازمانهای بین المللی به طور
فزاینده ای تشخیص داده اند که پیشگیری عوارض ناشی از کمبود ید یک هدف قابل
حصول میباشد که منافع زیادی برای مردم جهان دارد.

پاسخ دهید