دانلود pdf کتاب شیمی آلی موریسون و بوید فارسی

دانلود کتاب شیمی آلی موریسون و بوید شیمی آلی از واحد های درسی رشته های علوم پایه و پزشکی است و این کتاب منبع تدریس اکثر اساتید دانشگاه های کشور و مرجع کاملی برای درس شیمی آلی می باشد . دانلود کتاب شیمی آلی این کتاب دارای ۸۰۰ صفحه است و به زبان فارسی ترجمه […]

بررسي سيستم هاي مديريت شبكه هاي مخابراتي در جهان و تعيين وضعيت روز كشور در اين زمينه

سمینار کارشناسی ارشد رشته برق مديريت شبكه هاي مخابراتي در جهان چكيده مخابرات و سرويسهاي مخابراتي پيشرفته،زير ساخ تارفناوري اطلاعات وارتباطات راتشكيل مي دهند . تنوع،سرعت و كيفيت سرويسهاي مخابراتي روزبه روز افزايش چشمگيري مي يابد و به تبع آن امكانات جديد و پيشرفته دراختيار مشتركين مخابراتي قرارمي گيرد . باگسترده و پيچيده ترشدن شبكه […]

واسطه گري در بازارهاي برق

واسطه گري در بازارهاي برق چكيده: واسطه گري به سودآوي از طريق خريد و فروش همزمان يك نوع كالا و يا نوع مشابه آن اطلاق ميشود بطوريكه ميزان سرمايه گذاري خالص در آن صفر ميباشد. واسطهگري در صنعت برق كه امروزه در حال تجديدساختار شدن ميباشد، يك ايده جديد بشمار ميرود. با وجود اين، واسطهگري […]

دانلود روشهای شناسايی و مقابله با پرشدگی در خطوط انتقال سيستمهای قدرت

دانلود روشهای شناسايی و مقابله با پرشدگی در خطوط انتقال سيستمهای قدرت مقدمه تجديد ساختار در برق يکی از مسائل جديد در سالهای اخير می باشد، که به منظور ايجاد رقابت و کاهش قيمت برق، افزايش بازدهی شبکه قدرت، بهبود سرويس دهی و کيفيت برق، ومانند آن در سيستم قدرت مطرح می شود به واسطه […]

طراحي بازارحراج خدمات جانبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته قدرت

طراحي بازارحراج خدمات جانبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته قدرت چکیده : بطور كلي خدمات جانبي خدماتي هستند كه علاوه بر انرژي براي بهره برداري مطمئن از شبكه برق لازم است بهره برداري مطمئن سيستم قدرت به در دسترس بودن ذخيره ها توسط واحدهاي توليد نيازمند است ، تا بئين وسيله پيشامدهاي توليد و […]