آزمون وکالت جامع آنلاین از تمام منابع و دروس ۱


آزمون جامع وکالت

به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

مشخصات آزمون :

آزمون جامع وکالت با پاسخنامه تستی و تشریحی

حقوق مدنی ۱ – ۲۰ :

آزمون جامع (۱)

آیین دادرسی مدنی ۲۱ – ۴۰ :

آزمون جامع (۱)

حقوق تجارت : ۴۱ – ۶۰ :

آزمون جامع (۱)

حقوق جزا ۶۱ – ۸۰ :

آزمون جامع (۱)

اصول فقه ۸۱ – ۱۰۰ :

آزمون جامع (۱)

آئین دادرسی کیفری ۱۰۱ – ۱۲۰ :

آزمون جامع (۱)

قبولی در این آزمون بر اساس رتبه می باشد نه صرفا نمره !

 

پاسخ دهید