آزمون آنلاین وکلالت ۱۷ با نمونه سوالات و پاسخ تشریحی


نمونه سوالات آزمون وکالت

به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

مشخصات آزمون :

نمونه سوالت جدید ۹۸ آزمون آنلاین وکالت

حقوق مدنی ۱ – ۲۰ :

مواد ۱ تا ۱۸۲ ق.م + قانون حمايت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸+قانون اوقاف

آیین دادرسی مدنی ۲۱ – ۴۰ :

مواد ۱ تا ۳۰ قانون آيين دادرسي مدني

حقوق تجارت : ۴۱ – ۶۰ :

مواد ۱ تا ۲۰ و ۳۳۵ تا ۳۵۶ قانون تجارت

حقوق جزا ۶۱ – ۸۰ :

مكاتب + منابع حقوق جزا + مواد ۱ تا ۳۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲

اصول فقه ۸۱ – ۱۰۰ :

مبحث وضع الفاظ

آئین دادرسی کیفری ۱۰۱ – ۱۲۰ :

تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن، دعاوی عمومی و خصوصی، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی شامل دادسرا و حدود صلاحیت آن و ضابطان دادگستری و تکالیف آنان (مواد ۱ الی ۶۳ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲)

قبولی در این آزمون بر اساس رتبه می باشد نه صرفا نمره !

 

پاسخ دهید