دانلود پایان نامه اموزش و پرورش 3600 تومان

دانلود پایان نامه اموزش و پرورش

مقدمه: مدیریت نوین امروز تاکید بسیار بر رفتار مدیر دارد به گونه ای که هر اندازه مدیر رفتار خود را با زیر دستان انطباق دهد سازمانی پویاتر و موفق تر خواهد داشت. توجه به چگونگی اتخاذ سبک مدیرریت در [...]

مشاهده و خرید