نحوه بهبود خط نوشتاری 1700 تومان

نحوه بهبود خط نوشتاری

چکیده : این پژوهش در سالتحصیلی ۹۱ – ۹۰ در مدرسه ی شهید قاسملو ، روستای گوالان ، منطقه ی زنجانرود انجام شده است. بنده ،آموزگار پایه ی دوم  در اوایل سالتحصیلی با دیدن مشق و املای  ” زهرا [...]

مشاهده و خرید