مقاله کارافرینی پرورش شتر مرغ 3500 تومان

مقاله کارافرینی پرورش شتر مرغ

پرورش شتر مرغ از سال ۱۸۶۰ در كشور افريقای جنوبی به صورت جدی آ‎غاز گرديد و سپس در ساير نقاط دنيا گسترش يافت. امروزه در بسياری از كشورها پرورش شتر مرغ انجام می شود. كشور ايران هم چند سالی است [...]

مشاهده و خرید
پروژه کارآفرینی تولید خوراک طیور 2900 تومان

پروژه کارآفرینی تولید خوراک طیور

تغذیه مهمترین امر در پرورش طیور بوده و حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینه تولید را شامل می شود بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت ان لازم است که مدیریت تغذیه و کاربرد روش های جدید مدیریتی به عنوان یک مساله [...]

مشاهده و خرید