گزارش کار اموزی مطالعه پرونده بطرفيت 40000 تومان

گزارش کار اموزی مطالعه پرونده بطرفيت

موضوع ۱٫ تعديل اجاره بهاء ۲٫ افزايش اجاره بهاء ۳٫ تخريب ساختمان ۴٫ تفكيك و تقسيم ملك ۵٫ تعديل اجاره بهاء ۶٫ اخذ صورت مجلس تفكيكي آپارتمانها و اتمام بناء ۷٫ افزايش اجاره بهاء ۸٫ تعديل اجاره بها و [...]

مشاهده و خرید
دانلود فرم گواهی حضور در جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی رایگان

دانلود فرم گواهی حضور در جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانلود فرم گواهی حضور در جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی • این فرم پس از تکمیل میبایست به عنوان مجوز دفاعیه تحویل کارشناس تحصیلات تکمیلی واحد گردد. • شرکت در جلسات دفاع ۳ دانشجوی کارشناسی [...]

مشاهده و خرید