دانلود تمام نمونه سوالات مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) رشته مدیریت دولتی پیام نور کد ۱۲۲۱۰۳۴ رایگان

دانلود تمام نمونه سوالات مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) رشته مدیریت دولتی پیام نور کد ۱۲۲۱۰۳۴

📪 دانلود نمونه سوالات مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) پیام نور رشته مدیریت دولتی 📝 با پاسخنامه 📘 پی‌دی‌اف ۳۲ دوره ✅ کد درس ۱۲۱۸۰۳۳ از نیمسال اول ۸۸-۸۹ تا نیمسال دوم ۹۸-۹۹ 📅 📌 مناسب برای دانشجویان [...]

مشاهده و خرید
دانلود تمام نمونه سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم رشته مدیریت دولتی پیام نور کد ۱۲۱۸۰۳۳ رایگان

دانلود تمام نمونه سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم رشته مدیریت دولتی پیام نور کد ۱۲۱۸۰۳۳

📪 دانلود نمونه سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم پیام نور رشته مدیریت دولتی 📝 با پاسخنامه 📘 پی‌دی‌اف ۳۲ دوره ✅ کد درس ۱۲۱۸۰۳۳ از نیمسال اول ۸۸-۸۹ تا نیمسال دوم ۹۸-۹۹ 📅 📌 مناسب برای دانشجویان [...]

مشاهده و خرید
دانلود تمام نمونه سوالات تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی رشته مدیریت دولتی پیام نور کد ۱۲۱۸۰۴۰ رایگان

دانلود تمام نمونه سوالات تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی رشته مدیریت دولتی پیام نور کد ۱۲۱۸۰۴۰

📪 دانلود نمونه سوالات تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی رشته مدیریت دولتی 📝 با پاسخنامه 📘 پی‌دی‌اف ۴۵ دوره ✅ کد درس ۱۲۱۸۰۴۰ از نیمسال اول ۸۸-۸۹ تا نیمسال دوم ۹۸-۹۹ 📅 📌 مناسب برای دانشجویان دانشگاه [...]

مشاهده و خرید
دانلود تمام نمونه سوالات مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت رشته مدیریت مالی پیام نور کد ۱۲۲۱۰۰۸ رایگان

دانلود تمام نمونه سوالات مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت رشته مدیریت مالی پیام نور کد ۱۲۲۱۰۰۸

📪 دانلود نمونه سوالات مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت پیام نور رشته مدیریت دولتی 📝 با پاسخنامه 📘 پی‌دی‌اف ۳۰ دوره ✅ کد درس ۱۲۲۱۰۰۸ از نیمسال اول ۸۸-۸۹ تا نیمسال دوم ۹۸-۹۹ 📅 📌 مناسب برای [...]

مشاهده و خرید
دانلود تمام نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ مدیریت مالی پیام نور کد ۱۱۱۱۰۱۴ رایگان

دانلود تمام نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ مدیریت مالی پیام نور کد ۱۱۱۱۰۱۴

📪 دانلود نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱پیام نور رشته مدیریت دولتی 📝 با پاسخنامه 📘 پی‌دی‌اف ۴۲ دوره ✅ کد درس ۱۱۱۱۰۱۴ از نیمسال اول ۸۸-۸۹ تا نیمسال دوم ۹۸-۹۹ 📅 📌 مناسب برای دانشجویان [...]

مشاهده و خرید
دانلود تمام نمونه سوالات مبانی و اصول سازمان و مدیریت رشته مدیریت مالی پیام نور کد ۱۲۲۱۰۳۳ رایگان

دانلود تمام نمونه سوالات مبانی و اصول سازمان و مدیریت رشته مدیریت مالی پیام نور کد ۱۲۲۱۰۳۳

📪 دانلود نمونه سوالات مبانی و اصول سازمان و مدیریت پیام نور رشته مدیریت دولتی 📝 با پاسخنامه 📘 پی‌دی‌اف ۴۸ دوره ✅ کد درس ۱۲۲۱۰۳۳ از نیمسال اول ۸۸-۸۹ تا نیمسال دوم ۹۸-۹۹ 📅 📌 مناسب برای دانشجویان [...]

مشاهده و خرید
دانلود تمام نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ رشته مدیریت مالی پیام نور کد ۱۲۳۴۰۳۱ رایگان

دانلود تمام نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ رشته مدیریت مالی پیام نور کد ۱۲۳۴۰۳۱

📪 دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ پیام نور رشته مدیریت دولتی 📝 با پاسخنامه 📘 پی‌دی‌اف ۳۷ دوره ✅ کد درس ۱۲۳۴۰۳۱ از نیمسال اول ۸۸-۸۹ تا نیمسال دوم ۹۸-۹۹ 📅 📌 مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور 🔖 [...]

مشاهده و خرید
دانلود تمام نمونه سوالات زبان نخصصی ۲ رشته مدیرت مالی پیام نور کد ۱۲۳۴۰۳۲ رایگان

دانلود تمام نمونه سوالات زبان نخصصی ۲ رشته مدیرت مالی پیام نور کد ۱۲۳۴۰۳۲

📪 دانلود نمونه سوالات زبان نخصصی ۲ پیام نور رشته مدیریت دولتی 📝 با پاسخنامه 📘 پی‌دی‌اف ۴۰ دوره ✅ کد درس ۱۲۳۴۰۳۲ از نیمسال اول ۸۸-۸۹ تا نیمسال دوم ۹۸-۹۹ 📅 📌 مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور 🔖 [...]

مشاهده و خرید
دانلود تمام نمونه سوالات مدیریت تطبیقی رشته مدیریت دولتی پیام نور کد ۱۲۱۸۰۴۴ رایگان

دانلود تمام نمونه سوالات مدیریت تطبیقی رشته مدیریت دولتی پیام نور کد ۱۲۱۸۰۴۴

📪 دانلود نمونه سوالات مدیریت تطبیقی پیام نور رشته مدیریت دولتی 📝 با پاسخنامه 📘 پی‌دی‌اف ۴۴ دوره ✅ کد درس ۱۲۱۸۰۴۴ از نیمسال اول ۸۸-۸۹ تا نیمسال دوم ۹۸-۹۹ 📅 📌 مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور [...]

مشاهده و خرید