گزارش کار آزمايش و تحقیق در مورد انتقال دوجانبه

<span>گزارش کار آزمايش و تحقیق در مورد انتقال دوجانبه</span>

دسته بندی:

قیمت: 1500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1500 تومان – خرید

دانلود گزارش کار آزمايش و تحقیق در مورد انتقال دوجانبه

چكيده تحقيق:
آزمايش در مورد انتقال دوجانبه مي باشد كه مي خواهيم بدانيم اطلاعاتي كه از طريق يك نميكره دريافت مي گردد به نيمكره ديگر منتقل مي شود يا خير؟ آزمايش در ۱۲ مرحله و با استفاده از يك آينه انتقال دو جانبه و يك كنتور براي ثبت زمان و خطاها صورت مي پذيرد. آزمودني براي آزمايش بايد مراحل اول و آخر (۱ و ۱۲) را با  دست غير ماهر و مراحل ديگر را با دست ماهر انجام دهد، بدين صورت كه جلوي آينه يك صفحه ستاره اي ۶ وجهي قرار داد و آزمودني بايد تصوير آنرا از روي صفحه پوشانندة ستاره، در آينه ببيند و قلم فلزي را كه به كنتور متصل شده است را در داخل مسير ستاره اي شكل طي كند. البته جهت حركت مراحل ۱ و ۱۲ بايد برخلاف ۱۰ مرحله ديگر باشد.
پژوهش از نوع مطالعه موردي مي باشد كه نمونة ما يك آزمودني پسر با سن ۲۱ سال بوده است . پس از بررسي نتايج كار و با توجه به نمودارها مي توان نتيجه گرفت  كه آزمودني هر چه به مراحل پاياني نزديكتر شده. از تعداد خطاهايش كاسته شده است. به گونه‌اي كه در مرحله ۱ كه ۲۲۸ خطا مرتكب شد، در مرحله ۱۲ اين تعداد به ۴۵ خطا رسيده است پس اين فرضيه كه بر اثر تكرار و تمرين اطلاعات از يك نيمكره به نيمكره ديگر منتقل مي شود تأييد شد.

شامل۱۳صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید