کارورزی رشته بهداشت حرفه ای اثر کلینیکی بنزن بر سیستم عصبی در سالن رنگ

<span>کارورزی رشته بهداشت حرفه ای اثر کلینیکی بنزن بر سیستم عصبی در سالن رنگ</span>

دسته بندی: فنی و مهندسی

قیمت: 6500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

گزارش کار­آموزی :

برای دریافت درجه کارشناسی علوم بهداشتی (SC.B )

در رشته : بهداشت حرفه­ ای

موضوع :

بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت­ حرفه­ای در شرکت ایران خودرو

عنوان پروژه :

بررسی اثرات کلینیکی بنزن بر سیستم عصبی کارگران در سالن رنگ

چکیده :

پروژه انتخابي مشتمل بر مقدمه­اي از حوادث ناشي از كار و خسارات و صدماتي است كه متعاقب وقوع اين حوادث در صنايع گريبان­گير پرسنل آن مي­گردد ، مي­باشد كه با توضيحات و مثال­هايي به روشن­تر شدن اين موضوع مي­پردازد و به لزوم شناسايي و كنترل خطرات و پتانسيل­هاي بالقوه آنها در شركت مي­پردازد .

در ادامه با تعريف مجموعه­اي از خطرات ايمني و بهداشتي موجود در سالن و واحد تعميرات به شناسايي اين خطرات پرداخته شده است و با معرفي روش­ها و متد مختلف ارزيابي ريسك به انتخاب بهترين و كارآمد­ترين روش ارزيابي در سالن و واحد تعميرات به ارزيابي ريسك­هاي موجود در سطح سايت پرداخته و براي هر يك از اين ريسك­ها روش كنترلي مناسب پيشنهاد گرديده است.

در این مجموعه به بررسی عوامل مختلف زیان­آور در محیط کار از جمله عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، ارگونومیکی ، بیولوژیکی ، روانی ، ایمنی و مسائل مربوط به آن در برخی از صنایع پرداخته و همچنین شرح مختصری در رابطه با بهداشت محیط و MSDS ، وسایل حفاظت فردی ، روند تولید در شرکت ایران خودرو ، تاریخچه و بهبود عملکرد زیست محیطی در این شرکت ارائه شده است .

پروژه انجام شده در این شرکت (ایران خودرو) نیز بررسی اثرات کلینیکی بنزن بر سیستم عصبی کارگران در سالن رنگ تندر می­باشد که شرح کامل آن در فصل پایانی این مجموعه آورده شده است .

 

 فهرست و عناوین    صفحه
مقدمه………    ۱
تاریخچه شرکت ایران-خودرو.    ۳
طرح شماتیک ایران خودرو..    ۴
روند تولید در شرکت ایران خودرو……    ۵
عوامل فیزیکی زیان¬آور محیط کار……    ۲۰
بهداشت حرفه-ای..    ۲۱
فیزیو¬لوژی حرفه¬ای (شغلی ).    ۲۲
طب حرفه¬ای یا پاتولوژی شغلی………    ۲۲
مهندسی بهداشت ¬حرفه¬ای ( Occupational hygienist)….    ۲۲
اهداف کلی بهداشت حرفه-ای    ۲۳
برنامه¬های کلی و اجرايي بهداشت حرفه¬ای در کارخانجات……..    ۲۶
وظايف متخصصين بهداشت حرفه-ای…    ۲۶
صدا    ۲۷
انواع صوت….    ۲۷
اثرات صدا بر انسان    ۲۸
بیماری¬ها و عوارض ناشی از کار گوش..    ۲۹
اثر سرو¬صدا روی کارگران….    ۳۰
روش¬های اندازه¬گیری و ارزیابی صدا….    ۳۱
وسایل اندازه-گیری.    ۳۳
اندازه¬گیری صدا به منظور آنالیز فرکانس…..    ۳۳
كنترل صدا  (noise  control)…….    ۳۴
انواع جاذب¬هاي صوتي……..    ۳۶
عوامل موثر در افت انتقال دیوار-ها…….    ۳۸
ارتعاش……..    ۴۴
ارتعاش انسانی…..    ۴۵
انواع ارتعاش انساني………..    ۴۵
اثرات ارتعاش.    ۴۶
اثرات ارتعاش تمام بدن…….    ۴۷
راه¬های پيشگيري از بيماري¬ها و عوارض ناشي از ارتعاش……….    ۴۸
پرتو-ها………    ۴۹
ضايعات چشمي ناشي از پرتو مادون قرمز…    ۵۰
تدابير احتياطي در برابر تشعشات جوشكاري    ۵۱
روشنایی……    ۵۲
تعاريف و اصطلاحات روشنائي………..    ۵۳
منابع نوري…    ۵۳
شدت روشنائي (Illumination)……    ۵۴
درخشندگي (Luminance)………..    ۵۴
تباين  (Contrast)……….    ۵۵
واحد كميت¬هاي اندازه¬گيري روشنائي..    ۵۵
عوامل موثر در ميزان روشنایي فضاي محيط كار…….    ۵۵
ويژگي لامپ¬ها و ضريب بهره نوري…..    ۵۷
ويژگي¬هاي نور مطلوب و اثرات آن……    ۵۷
اهمیت روشنایی در کارگاه-ها    ۵۸
اثرات روشنایی…..    ۵۹
عوارض روشنائي نامناسب….    ۶۱
ويژگي¬هاي روشنائي رضايت-بخش…….    ۶۲
نکات مهم در طراحی روشنایی مصنوعی…..    ۶۳
اصول روشنایی مناسب در محیط کار..    ۶۳
وسایل اندازه¬گیری روشنایی..    ۶۴
پیشنهادات جهت بهبود میزان روشنایی    ۶۸
استانداردهاي ملي و بين-المللي……….    ۷۰
گرما و سرما..    ۷۵
دماي هوا (دماي خشك)…..    ۷۵
دماي تر  Wet Bulb Temperature….    ۷۶
دماي تابشي Radiant Temperature…    ۷۷
رطوبت نسبي  Relative Humidity…..    ۷۸
رطوبت¬سنج چرخان Whirling Hygrometer…..    ۷۸
رطوبت¬سنج مكشي ( نوع آسمن ) Assman Hygrometer .    ۷۹
نقطه شنبم…    ۷۹
تبادل حرارت بدن با محيط..    ۷۹
راه¬هاي تبادل حرارت بين بدن و محيط    ۸۰
اختلالات ناشی از کار در سرما……….    ۸۱
عوامل شیمیایی زیان¬آور محیط کار…..    ۸۳
آلاینده¬های شیمیایی و تقسیم¬بندی آنها…..    ۸۵
تقسیم¬بندی آلاینده¬ها بر اساس حالت فیزیکی……….    ۸۵
تقسیم¬بندی آلاینده¬ها بر پایه اثر¬های فیزیولوژیک……    ۸۷
راه¬های ورود مواد شیمیایی به بدن…..    ۸۸
راه¬های دفع مواد شیمیایی…    ۸۹
نکاتی در خصوص حد استاندارد مواد شیمیایی………    ۹۰
استانداردها و واحدها……….    ۹۰
نحوه تعیین استاندارد-ها……    ۹۲
استراتژي¬هاي نمونه¬برداري از آلاينده¬هاي هوا………..    ۹۳
مدت نمونه برداري بايد چه مقدار باشد؟….    ۹۴
چند نمونه مورد نياز است؟..    ۹۵
نمونه¬برداري بايد در چه مرحله¬اي از فعاليت¬هاي شغلي انجام شود؟…    ۹۵
نمونه¬برداري آني ( Spot Sampling )…    ۹۶
نمونه¬برداري مداوم ( Continious Sampling )…    ۹۶
روش¬هاي استاندارد نمونه¬برداري ازآلاينده¬هاي هوا با توجه  به نوع آلاينده…….    ۹۷
ظرف نمونه¬برداري ( Sampler)…….    ۹۷
دستگاه¬هاي مكنده هوا (Air Aspirator Device)    ۹۷
وسايل اندازه¬گيري حجم و شدت جريان( Volume , Air Flow Meter Devices).    ۱۰۰
سم شناسی صنعتی……….
۱۰۰
سم.    ۱۰۰
مسمومیت….    ۱۰۰
مسمومیت حاد (Acute intoxication )    ۱۰۱
مسمومیت مزمن (Chronic intoxication)……..    ۱۰۱
سموم عصبي ( Neurotoxins)…….    ۱۰۱
سم¬شناسی شغلی..    ۱۰۳
سرنوشت فلزات در بدن……    ۱۰۵
جذب………    ۱۰۵
توزیع………    ۱۰۵
تجمع………    ۱۰۶
دفع………..    ۱۰۶
آثار سمی فلزات در اعضای مختلف بدن….    ۱۰۶
سرطان¬زایی فلزات در بدن…    ۱۱۰
درمان مسمومیت با فلزات…    ۱۱۱
سم¬شناسی برخی از فلزات..    ۱۱۲
سم شناسی گازها..    ۱۲۱
خواص و اثرات گازها……….    ۱۲۱
گازهای خفقان¬آور ساده……    ۱۲۱
گازهای خفقان آور شیمیایی.    ۱۲۲
گاز¬های محرک…..    ۱۲۴
مواد شیمیایی آلی سمی …..    ۱۲۷
آفت‌کشها….    ۱۲۷
تاریخچه استفاده از آفت‌کش‌ها……….    ۱۲۷
انواع آفت‌کش‌ها…    ۱۲۸
تاثیر ترکیبات آلی سمی بر روی محیط زیست……….    ۱۲۹
حلال¬هاي آلي    ۱۲۹
مواجهه……..    ۱۳۰
برآورد ميزان مواجهه با حلال از طريق پرسش-نامه…..    ۱۳۴
مشكل حلال¬هاي تركيبي….    ۱۳۴
توزيع و ترانسفورماسيون ( تغيير )……    ۱۳۵
حفاظت از كارگران    ۱۳۶
اثر روي سيستم عصبي…….    ۱۳۷
سيستم اعصاب مركزي…….    ۱۳۹
ناتواني عصبي – رواني……..    ۱۴۲
تستهاي عصبي- رفتاري……    ۱۴۳
ساير تست ها.    ۱۴۴
اثر حلال ها روي كليه ها…..    ۱۴۸
اثر روي كبد..    ۱۵۱
عوارض پوستي ناشی از حلال-ها………    ۱۵۵
عوارض توليد مثلي ناشی از حلال-ها….    ۱۵۵
سرطان زايي..    ۱۵۶
ارزيابي باليني    ۱۵۶
اقدامات كنترلي جهت پيشگيري از عوارض ناشي از مواجهه با عوامل شيميايي..    ۱۶۰
عوامل ارگونومیکی زیان¬آور محیط کار.    ۱۶۳
چکیده……..    ۱۶۴
تعاريف ارگونومي…    ۱۶۶
تاريخچه ارگونومي.    ۱۶۸
شاخه¬هاي دانش ارگونومي….    ۱۶۹
روانشناسي مهندسي……….    ۱۶۹
فيزيولوژي كار    ۱۶۹
بيومكانيك شغلي..    ۱۶۹
آنتروپومتري..    ۱۷۰
چگونگي اجراي ارگونومي….    ۱۷۲
طراحي يك پست كار………    ۱۷۳
وضعيت بدني كارگر (ايستاده ، نشسته)    ۱۷۴
شكل¬هاي مختلف كار ماهيچه-اي……..    ۱۷۶
روش صحيح بلند كردن بار..    ۱۷۸
نیروی انسانی و ویژگی های محیط کار.    ۱۷۸
ارگونومي و محيط كار……..    ۱۸۱
اصول ارگونومي در صنعت….    ۱۸۱
فاكتورهاي استرس در محيط¬¬هاي كار..    ۱۸۲
جنبه‌هاي اقتصادي ارگونومي    ۱۸۲
انواع خستگي.    ۱۸۳
استرس سازماني…    ۱۸۳
دلايل استرس‌هاي كاري……    ۱۸۳
اثرات اضطراب در محيط كار.    ۱۸۵
نقش تكنولوژي در محيط كار و زندگي.    ۱۸۶
بهداشت محيط كار    ۱۸۷
اهميت آموزش…..    ۱۸۹
نقش فرهنگ.    ۱۹۰
ويژگي¬هاي محيط كار خوب.    ۱۹۱
ارگونومي ، روشي علمي……    ۱۹۴
محيط¬هاي باز يا بسته؟……..    ۱۹۶
حضور فناوري اطلاعات در محيط كار..    ۱۹۹
نقش مديريت در كاهش يا افزايش خطاها و اشتباهات انساني در محل كار چیست ؟…….    ۲۰۱
نتيجه گيري و پيشنهادات….    ۲۰۲
ایمنی و عوامل مکانیکی زیان¬آور در محیط کار………    ۲۰۴
مخاطرات ابزار¬ها و ماشین-آلات……….    ۲۰۵
ایمنی کار با اره رومیزی ( Table saw)…
۲۰۶
ماشين سنگ¬زنی و دستورات ايمنی مربوط به آن…….    ۲۰۷
ماشین صفحه تراش………..    ۲۰۸
فرآيند صفحه-تراشي………..    ۲۰۹
حمل و نقل ، جرثقیل و تجهیزات بالا-بر    ۲۱۰
لوازم بالابرها : (زنجير، مانع، طناب، قفل و زنجير…)..    ۲۱۱
دستور العمل های ايمنی در كار با ليفتراك.    ۲۱۳
چه خطرات ايمني و بهداشتي يك فرد جوشكار را تهديد مي-كند؟…..    ۲۱۷
آيا جوشكاري در درازمدت اثرات سوئي بر روي سلامتي جوشكار دارد؟………..    ۲۱۹
چه اقدامات پيشگيرانه¬اي را مي¬توان انجام داد؟……….    ۲۲۰
ایمنی نردبان.    ۲۲۱
نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه¬ای و ایمنی محیط کار….    ۲۲۳
اهميت نقش مديريت در توسعه بهداشت حرفه-اي……    ۲۲۳
نقش مديريت در توسعه بهداشت حرفه اي و ايمني….    ۲۲۴
خط¬مش گذاري….    ۲۲۴
آيين‌نامه‌ پيشگيري‌ و مبارزه‌ با آتش¬ سوزي‌ در كارگاه‌ها………..    ۲۲۶
فصل‌ اول‌ – وسايل‌ پيشگيري‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزي‌..    ۲۲۶
ذخيره‌ آب‌….    ۲۲۷
لوله‌ها و شلنگ¬هاي‌ آب‌ آتش¬-نشاني.    ۲۲۷
استعمال‌ آب‌..    ۲۲۸
دستگاه‌هاي‌ ثابت‌ آب¬¬پاش‌ خودكار و انواع‌ ديگر آن‌……    ۲۲۹
خاموش¬¬كننده‌هاي‌ دستي‌ و چرخ¬-دار…..    ۲۲۹
فصل‌ دوم‌ – وسايل‌ اعلام‌ خطر و تمرين‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اطفاء حريق‌….    ۲۳۲
تمرين‌هاي‌ تخليه‌ ساختمان‌ در كليه‌ كارگاه‌ها………..    ۲۳۳
تمرين‌هاي‌ مبارزه‌ با حريق‌…    ۲۳۳
شركت‌ كاركنان‌ در مبارزه‌ با حريق‌……    ۲۳۳
فصل‌ سوم‌- انبار¬كردن‌ و نگاهداري‌ مواد قابل‌ انفجار و مايعات قابل‌ اشتعال‌……..    ۲۳۵
مواد قابل‌ انفجار….    ۲۳۵
مايعات‌ قابل‌ اشتعال‌………..    ۲۳۵
گازهاي‌ فشرده‌…..    ۲۳۶
ذغال‌ سنگ‌ – سلولوييد و ساير اجسام‌ جامد شديد الاشتعال‌……    ۲۳۷
مواد بسته¬¬بندي‌ شده‌……….    ۲۳۸
استعمال‌ دخانيات‌.    ۲۳۸
فصل‌ چهارم‌ – از بين¬ بردن‌ فضولات‌ و جمع¬ آوري‌ فضولات‌……..    ۲۳۹
از بين‌ بردن‌ فضولات‌……….    ۲۳۹
سوزاندن‌ فضولات‌..    ۲۴۰
فصل‌ پنجم‌ – جلوگيري‌ از حوادث‌ ناشي‌ از صاعقه‌……    ۲۴۱
اتصال‌ زمين‌ در ساختمان‌…..    ۲۴۲
برق¬¬گير و منضمات‌ آن‌……..    ۲۴۲
صاعقه‌ شكن‌..    ۲۴۳
بهبود عملکرد زیست محیطی در شرکت ایران خودرو..    ۲۴۴
عوامل بیولوژیکی زیان¬آور محیط کار….    ۲۵۱
آنتی-ژن……..    ۲۵۲
موجودات اتوتروف.    ۲۵۲
آندوتوکسین..    ۲۵۳
موجودات هوازی اختیاری….    ۲۵۳
باکتری گرم-مثبت..    ۲۵۳
باکتری گرم-منفی..    ۲۵۳
مایکوتوکسین    ۲۵۳
ارگانیسم¬های انگلی    ۲۵۳
ارگانیسم¬های ساپروفیت……    ۲۵۳
باکتری-ها……    ۲۵۴
کلیفرم-ها……    ۲۵۷
لژیونلاپنوموفیلا…..    ۲۵۷
قارچ ها……..    ۲۵۸
ویروس-ها……    ۲۵۹
عوامل روانی زیان¬آور محیط کار……….    ۲۶۰
عوامل مرتبط با كار    ۲۶۱
تعارض گرايشي – اجتنابي…    ۲۶۴
تعارض گرايشي – گرايشي…    ۲۶۴
تعارض اجتنابي – اجتنابي….    ۲۶۴
تكنيك¬هاي مقابله با استرس.    ۲۶۵
بهداشت رواني درمحيط كار..    ۲۶۷
بهداشت رواني چيست؟…….    ۲۶۷
چرا صحبت كردن در رابطه با بهداشت رواني مهم است؟………..    ۲۶۸
چرا به برنامه¬هاي بهداشت رواني و شغلي نيازمنديم؟…    ۲۷۰
ما با چه محدوديت¬هايي روبرو هستيم؟.    ۲۷۱
برنامه¬هاي كاربردي پيشنهادي براي دستيابي به بهداشت رواني شغلي.    ۲۷۳
مديريت خستگي و استرس درمحيط كار…..    ۲۷۳
حقايقي در مورد استرس……    ۲۷۵
عوامل ايجاد استرس………..    ۲۷۵
چه چيزي استرس مضر را ايجاد مي-كند؟….    ۲۷۶
نشانه¬هاي استرس..    ۲۷۷
پيشگيري از استرس………..    ۲۷۸
مسئوليت مديريت استرس….    ۲۸۰
وسایل حفاظت فردی……….    ۲۸۱
بهداشت محیط…..    ۳۰۶
مسمومیت غذایی چیست؟…    ۳۰۷
غذاهای آلوده.    ۳۰۷
مسمومیت باکتریایی……….    ۳۰۷
سالمونلا…….    ۳۰۸
اسکریچا-کولی.    ۳۰۸
کلسترودیوم بوتولینوم (بوتولیسم)…….    ۳۰۹
کامپیلوباکتر جیجونی (کامپیلوباکتریوسیس)    ۳۰۹
لیستریا مونوسیتوژن (لیستریوسیس)…    ۳۱۰
توکسوپلاسما گوندی (توکسوپلاسموسیس)..    ۳۱۰
تریچینلا اسپیرالیس (تریچینوسیس)…    ۳۱۱
راه¬های پیشگیری..    ۳۱۱
MSDS (  Material Safety Data Sheets)….    ۳۱۳
مشخصات كارت¬هاي  MSDS……….    ۳۱۴
مسئوليت¬هاي توزيع¬كننده يا تحويل¬دهنده ماده شيميايى………    ۳۱۸
مسئوليتهاي كارفرمايان…….    ۳۱۹
گزارش کار….    ۳۲۱
منابع

 

1/5 ( 1 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید