کارآموزی انواع شن و ماسه و سیمان ها

<span>کارآموزی انواع شن و ماسه و سیمان ها</span>

دسته بندی: کارآفرینی

قیمت: 6000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

فهرست مطالب
عنوان                                صفحه
فصل اول     ۱
فصل دوم     ۴
فصل سوم     ۱۸
شن و ماسه     ۲۰
محل‌هاي مصرف شن و ماسه در ساخت آن     ۲۱
ابعاد شن و ماسه     ۲۲
منابع تهيه شن و ماسه     ۲۳
۱-    شن و ماسه طبيعي     ۲۳
۲-    شن و ماسه شكسته     ۲۳
تفاوت شن و ماسه طبيعي و شكسته     ۲۴
شكل هندسي دانه‌ها     ۲۸
جنس شن و ماسه     ۲۸
بزرگي دانه‌هاي شن و ماسه     ۳۱
مواردي كه نبايد در ماسه و شن باشد     ۳۲
سيمان     ۳۵
سيمان پرتلند نوع ۱     ۳۵
سيمان پرتلند نوع ۲     ۳۶
سيمان پرتلند نوع ۳    ۳۶
سيمان پرتلند نوع ۴     ۳۷
سيمان پرتلند نوع ۵     ۳۷
آب     ۳۸
آب مورد مصرف در بتن از نظر مقدار و كيفيت     ۳۸
استاندارد ماسه براي ملات ماسه سيماني     ۳۹
طبقه بندي ماسه     ۳۹
انواع ماسه     ۴۰
بلوكهاي سيماني توخالي     ۴۱
مراجع الزامي     ۴۱
ويژگي‌هاي مصالح مصرفي در بلوك سيماني    ۴۲
۱-۱    سيمان     ۴۳
۱-۲    سنگدانه بتن     ۴۳
۱-۳    سيمان پرتلند پوزولاني     ۴۴
۱-۴    سيمان پرتلند سرباره‌اي     ۴۵
۲- سنگدانه‌ها     ۴۵
۳- آب     ۴۶
۴- مواد افزودني     ۴۶
ويژگيهاي بلوك سيماني     ۴۶
۱-    ابعاد     ۴۶
۲-    تاب فشاري     ۴۸
۳-    وزن مخصوص توده‌اي     ۴۸
۴-    جذب آب     ۴۹
ويژگيهاي ظاهري     ۴۹
روش ساخت بلوك‌هاي سيماني توخالي     ۵۰
تير پيش تنيده     ۵۱
مزايا و نواقص بتن پيش تنيده     ۵۴
مزايا     ۵۴
نواقص     ۵۵
مصالح بكار رفته براي بتن پيش تنيده     ۵۷
تيرچه     ۶۰
انواع تيرچه     ۶۱
۱-    تيرچه خرپايي     ۶۱
۲-    تيرچه پيش تنيده     ۶۲
محدوديت‌هاي اجراي تيرچه پيش تنيده و بلوك     ۶۵
روش ساخت تيرچه پيش تنيده     ۶۷
شكل‌هاي مربوط به ساخت انواع بلوك     ۷۰
شكل‌هاي مربوط به ساخت تيرچه پيش تنيده     ۷۳

شامل۷۸صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید