پروژه طراحی یک سیستم جامع و کامل برای ویژگی های خاک اشباع شده

<span>پروژه طراحی یک سیستم جامع و کامل برای ویژگی های خاک اشباع شده</span>

دسته بندی: محیط زیست

قیمت: 2000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

طراحی یک سیستم جامع و کامل برای ویژگی های خاک اشباع شده

ویژگی های آب و خاک

چکيده مطالب
منحني ويژگي‌هاي آب و خاک (swcc) عملکرد خاک در ارتباط به محتواي آبي در خاک براي مکيدن خاک است بسياري از ويژگيهاي خاک مي‌توانند با محتواي آبي در برابر روابط مکشي خاک ارتباط داشته باشند. رسانايي هيدروليک قدرت لايه‌هاي تعرق مواد شيمیايي، جذب مواد شيمیايي، محتواي آب غير مجهز، گرماي خاص رسانايي حرارتي و تغييرات حجمي همراه عملکرد منحني هستند. قضاوت درست بايد در راستاي توصيف ارتباط بين عمليات  خاک باشد قوانين قضاوت توسط سيستم جامعي بر اساس مشاهدات و روابط تجربي در بين ويژگي‌هاي خاک، تقويت مي‌شود. يک سيستم مهم در طي سيستم کنترل پايگاه داده‌ها بهعنوان برنامه پايگاه داده اي Microsoft Access توسعه يافت. که باعث ارائه محيط مناسبي براي ترکيب مستقيم و پايگاه داده‌ها و دانش کاربري شود اين سيستم يک منحني مخصوص آب و خاک را به همراه ديگر ويژگي‌هاي خاک با استفاده از داده‌هاي طبقه بندي خاک مثل توزيع اندازه دانه، چگالي و جاذبه، ارائه مي‌دهد و تمام ويژگيهاي خاک پيچيده را در طي کاهش هزينه‌ها و زمان مورد بررسي قرار مي‌دهد.

شامل۱۶صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید